A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 42

1
Potom odpovedal Jób Jahvemu:
2
Viem, že tvoja moc je bezhraničná, čo si zaumieniš, všetko urobíš.
3
A ja som zastieral tvoje plány nerozumnými rečami. Hovoril som o veciach, ktorým nerozumiem, o veciach čudesných, nad moje chápanie.
4
Prosím ťa, vypočuj ma teraz, keď hovorím, keď sa budem pýtať, ty ma poučíš!
5
Dosiaľ som ťa poznal iba z počutia, ale teraz ťa vidím na vlastné oči.
6
Preto odvolávam všetko a kajám sa v prachu a v popole.
7
Keď Jahve dohovoril Jóbovi svoje slová, povedal Elifazovi z Temanu: "Hnevám sa na teba a tvojich dvoch priateľov, lebo ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób.
8
Preto vezmite sedem býkov a sedem baranov a choďte k môjmu sluhovi Jóbovi a obetujte za seba celopal a nech sa on pomodlí za vás. Lebo len z ohľadu na neho nepotrestám vás za to, že ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób."
9
Vtedy Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu odišli vyplniť Jahveho rozkaz a Jahve mal ohľad na Jóba. Jahve obnoví Jóbov blahobyt
10
Kým sa Jób prihováral za svojich priateľov, Jahve mu navrátil predošlý stav, ba zdvojnásobil jeho majetok.
11
Vtedy prišli k nemu všetci jeho bratia a sestry a jeho predošlí známi, stolovali s ním v jeho dome, prejavili mu svoju sústrasť a tešili ho za všetko to nešťastie, čo Jahve a neho zoslal, a každý z nich mu daroval strieborný peniaz a zlatý prsteň.
12
Jahve požehnal koniec Jóbovho života viac ako začiatok, takže mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc.
13
Mal sedem synov a tri dcéry.
14
Prvej dal meno Hrdlička, druhej Škoricový kvet a tretej Roh na líčidlo.
15
V celom šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry a otec im dal podiel na dedičstve zároveň s ich bratmi.
16
Po tomto všetkom Jób žil ešte stoštyridsať rokov a videl svojich synov a vnukov do štvrtého pokolenia
17
a zomrel veľmi starý, sýty životom.
Jób 42:1
Jób 42:2
Jób 42:3
Jób 42:4
Jób 42:5
Jób 42:6
Jób 42:7
Jób 42:8
Jób 42:9
Jób 42:10
Jób 42:11
Jób 42:12
Jób 42:13
Jób 42:14
Jób 42:15
Jób 42:16
Jób 42:17
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42