A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 421
Potom odpovedal Jób Jahvemu:
2
Viem, že tvoja moc je bezhraničná, čo si zaumieniš, všetko urobíš.
3
A ja som zastieral tvoje plány nerozumnými rečami. Hovoril som o veciach, ktorým nerozumiem, o veciach čudesných, nad moje chápanie.
4
Prosím ťa, vypočuj ma teraz, keď hovorím, keď sa budem pýtať, ty ma poučíš!
5
Dosiaľ som ťa poznal iba z počutia, ale teraz ťa vidím na vlastné oči.
6
Preto odvolávam všetko a kajám sa v prachu a v popole.
7
Keď Jahve dohovoril Jóbovi svoje slová, povedal Elifazovi z Temanu: "Hnevám sa na teba a tvojich dvoch priateľov, lebo ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób.
8
Preto vezmite sedem býkov a sedem baranov a choďte k môjmu sluhovi Jóbovi a obetujte za seba celopal a nech sa on pomodlí za vás. Lebo len z ohľadu na neho nepotrestám vás za to, že ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób."
9
Vtedy Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu odišli vyplniť Jahveho rozkaz a Jahve mal ohľad na Jóba. Jahve obnoví Jóbov blahobyt
10
Kým sa Jób prihováral za svojich priateľov, Jahve mu navrátil predošlý stav, ba zdvojnásobil jeho majetok.
11
Vtedy prišli k nemu všetci jeho bratia a sestry a jeho predošlí známi, stolovali s ním v jeho dome, prejavili mu svoju sústrasť a tešili ho za všetko to nešťastie, čo Jahve a neho zoslal, a každý z nich mu daroval strieborný peniaz a zlatý prsteň.
12
Jahve požehnal koniec Jóbovho života viac ako začiatok, takže mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc.
13
Mal sedem synov a tri dcéry.
14
Prvej dal meno Hrdlička, druhej Škoricový kvet a tretej Roh na líčidlo.
15
V celom šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry a otec im dal podiel na dedičstve zároveň s ich bratmi.
16
Po tomto všetkom Jób žil ešte stoštyridsať rokov a videl svojich synov a vnukov do štvrtého pokolenia
17
a zomrel veľmi starý, sýty životom.