A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 4

1
Elifaz z Temanu sa ujal slova a vravel:
2
Ak ti povieme niečo, môžeš to zniesť? Ktože by sa tu totiž mohol zdržať slova?
3
Pozri, ty si mnohých povzbudzoval, aby vydržali, vlieval si silu do rúk ochabnutých,
4
tvoje slová vzpružovali klesajúcich, podlamujúce kolená si posilňoval.
5
Ale teraz, keď došlo na teba, strácaš trpezlivosť, keď sa to dotklo teba, hrozíš sa.
6
Tvoja nábožnosť ti už nedáva posilu a tvoj čnostný život bezpečnú nádej?
7
Len uváž, kto kedy zahynul bez viny, kde si videl, že boli statoční zničení?
8
Sám som skúsil, že tí, ktorí orú zlobu a sejú hriech, musia ich aj žať.
9
Hynú pod dychom Božím, závan jeho hnevu ich znivočí.
10
Rev leva, štekot levíčat zamĺkne; zuby mladých levov sa vylámu.
11
Aj mocný lev hynie, keď nemá korisť, a mláďatá levice sa rozpŕchnu.
12
Slovo sa vkradlo do mojich uší, akýsi šepot zachytil môj sluch;
13
za nepokojných nočných preludov, keď človek upadá do tuhého spánku,
14
hrôza a triaška padli na mňa, až sa mi všetky kosti rozochveli.
15
Kýsi dych prešiel mi po tvári a vlasy mi po tele dupkom vstali.
16
Ktosi tu zastal, ale podobu som mu nerozoznal, akási vidina týčila sa predo mnou. Najprv tíš — nato som začul hlas:
17
"Či smrteľník môže byť spravodlivejší ako Boh a stvorenie čistejšie ako jeho Stvoriteľ?
18
Ak sa Boh plne nespolieha na vlastných sluhova a na svojich anjeloch chyby nachádza,
19
čože povedať o hosťoch v domoch hlinených, so základmi v zemskom prachu, ktoré možno zdrviť ako vtáčie hniezdo,
20
zboriť ich od svitu do mrku: miznú naveky a nik sa o nich nestará.
21
Vytrhli kolíky ich stanu, zomierajú skoro, lebo múdrosť nepoznali."
Jób 4:1
Jób 4:2
Jób 4:3
Jób 4:4
Jób 4:5
Jób 4:6
Jób 4:7
Jób 4:8
Jób 4:9
Jób 4:10
Jób 4:11
Jób 4:12
Jób 4:13
Jób 4:14
Jób 4:15
Jób 4:16
Jób 4:17
Jób 4:18
Jób 4:19
Jób 4:20
Jób 4:21
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42