A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 38

1
Boh odpovedal Jóbovi z búrky:
2
Kto moje plány chce zatemniť tu slovami bez zmyslu?
3
Opáš si bedrá ako udatný muž; pýtať sa budem a ty mi odpovedz!
4
Kde si bol ty, keď ja som kládol základy zeme? Hovor, ak to vieš a veci rozumieš!
5
Ty iste vieš, kto jej rozmery určil, kto nad ňou roztiahol merací pás!
6
Na aký základ jej piliere spustené boli a kto jej položil uholný kameň
7
za jasavého spevu zboru ranných hviezd a za hlasných výkrikov Božích synov?
8
Kto uzavrel more bránami, keď z lona hlbiny vyšľahlo prúdom?
9
Keď som ho zahalil oblakom sťa plachtou a hustou hmlou ako plienkami,
10
keď som mu vyznačil medze, postavil brány a závory
11
a povedal: "Až potiaľto môžeš ísť, ale nie ďalej, tu sa pýcha tvojich vĺn zlomí!"
12
Či niekedy za svojho života ránu si vydával rozkaz?
13
Či rannej zore si vykázal miesto a poučil ju, nech uchopí okraje zeme a strasie hviezdu Síria z jej miesta,
14
aby sa zem uvoľnila ako hlina pod pečaťou a zafarbila ju ako riasy plášťa,
15
keď sa Síriovi odníme žiara a hviezdy jeho súhvezdia radom pohasnú.
16
Či si už zostúpil k prameňom mora a po dne prahlbín prechádzal si sa?
17
Ukázali ti už brány smrti, videl si vrátnikov kraja temnoty?
18
Pochopil si celú rozlohu zeme? Rozprávaj, ak to všetko vieš.
19
Kadiaľ vedie cesta k obydliu svetla a kde zasa prebýva tma?
20
A vedel by si ich zaviesť na ich stanovište a priviesť späť do ich domova?
21
Zaiste to vieš, veď si sa narodil vtedy, taký veľký je počet tvojich dní!
22
Či si došiel až k zásobárňam snehu a videl si sklady ľadovca,
23
ktorý mám v zásobe pre časy pohromy, pre deň bojov a vojny?
24
Ktorou cestou sa svetlo delí svetu a rozosiela po zemi východný vietor?
25
Kto prerazil kanály pre prúdy dažďa a cesty hromovým bleskom,
26
by pršalo na zem, kde ľudí niet, na púšť, kde nebýva človek,
27
napájajúc nehostinnú a drsnú púšť, aby na stepi narástla tráva?
28
Či dážď má otca? Kto splodil kvapôčky rosy?
29
Z ktorého lona sa narodil ľad a kto je matkou nebeského mrazu,
30
ktorý skrýva vody kamenným príkrovom a pozamŕza šíre hlbočiny?
31
Či hviezdy Plejád by si dokázal zviazať alebo rozviazať Oriónov pás?
32
Zvieratník s hviezdami necháš vyjsť načas a vyvedieš Medveďa s jeho mláďatami?
33
Či si ty vyhlásil zákony nebu alebo určil mu vládu nad zemou?
34
Či môžeš rozkázať oblakom hustým, aby ťa pokryli záplavou vody?
35
Ak rozkážeš bleskom, aby sa vydali na cestu, vari ti povedia: "Sme pripravení"?
36
Kto vložil múdrosť do ibisa a dal rozumnosť kohútovi?
37
Kto je dosť múdry, aby ovládal mraky a vyprázdnil nebeské zásoby vody,
38
keď na tvrdú hmotu zleje sa prach zeme a hrudy vedno pozliepajú sa?
39
Či pre levicu ulovíš korisť a ukojíš hlad mladých levíčat,
40
čo sa krčia vo svojich brlohoch alebo na postriežke v húštine ležia?
41
Kto krkavcovi obstará pokrm, keď jeho mladé volajú k Bohu a bezradne po strave dvíhajú zobáky?
Jób 38:1
Jób 38:2
Jób 38:3
Jób 38:4
Jób 38:5
Jób 38:6
Jób 38:7
Jób 38:8
Jób 38:9
Jób 38:10
Jób 38:11
Jób 38:12
Jób 38:13
Jób 38:14
Jób 38:15
Jób 38:16
Jób 38:17
Jób 38:18
Jób 38:19
Jób 38:20
Jób 38:21
Jób 38:22
Jób 38:23
Jób 38:24
Jób 38:25
Jób 38:26
Jób 38:27
Jób 38:28
Jób 38:29
Jób 38:30
Jób 38:31
Jób 38:32
Jób 38:33
Jób 38:34
Jób 38:35
Jób 38:36
Jób 38:37
Jób 38:38
Jób 38:39
Jób 38:40
Jób 38:41
Jób 1 / Jó 1
Jób 2 / Jó 2
Jób 3 / Jó 3
Jób 4 / Jó 4
Jób 5 / Jó 5
Jób 6 / Jó 6
Jób 7 / Jó 7
Jób 8 / Jó 8
Jób 9 / Jó 9
Jób 10 / Jó 10
Jób 11 / Jó 11
Jób 12 / Jó 12
Jób 13 / Jó 13
Jób 14 / Jó 14
Jób 15 / Jó 15
Jób 16 / Jó 16
Jób 17 / Jó 17
Jób 18 / Jó 18
Jób 19 / Jó 19
Jób 20 / Jó 20
Jób 21 / Jó 21
Jób 22 / Jó 22
Jób 23 / Jó 23
Jób 24 / Jó 24
Jób 25 / Jó 25
Jób 26 / Jó 26
Jób 27 / Jó 27
Jób 28 / Jó 28
Jób 29 / Jó 29
Jób 30 / Jó 30
Jób 31 / Jó 31
Jób 32 / Jó 32
Jób 33 / Jó 33
Jób 34 / Jó 34
Jób 35 / Jó 35
Jób 36 / Jó 36
Jób 37 / Jó 37
Jób 38 / Jó 38
Jób 39 / Jó 39
Jób 40 / Jó 40
Jób 41 / Jó 41
Jób 42 / Jó 42