A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 37

1
Všetko toto desí moje srdce, že mi ide vyskočiť z pŕs.
2
Čujte, čujte len burácanie jeho hromu, akým to búrlivým hlasom rozpráva!
3
Ozýva sa pod celou nebeskou klenbou a jeho blesk siaha ku končinám zeme;
4
za tým nasleduje úžasný zvuk, keď zahrmí majestátnym hlasom; jeho blesky nič už nezadrží, zakiaľ jeho hrom ďalej nebom buráca.
5
Hej, Boh nám dáva vidieť zázračné veci, tvorí veľké diela, pre nás nepochopiteľné.
6
Keď snehu rozkáže: "Padaj na zem," lejakom: "Lejte sa prudko!"
7
Všetci ľudia sa musia zatvoriť doma a musia uznať, že je to jeho dielo;
8
divá zver musí pozaliezať do skrýš, poskrývať sa do svojich dier.
9
Uragán sa dvíha z južných strán, severák zasa prináša zimu.
10
Boh len dýchne a ľad sa utvorí, široké plochy vôd stvrdnú.
11
Oblaky napĺňa vodou, ktorú mraky za blýskania rozsievajú všade,
12
ako tak putujú navôkol podľa jeho vôle, aby konali, čo im rozkáže po celom okruhu zeme,
13
aby trestali jeho zem alebo siali dobrotu podľa jeho poslania.
14
Počúvaj, Jób, čo ti teraz poviem, nože porozmýšľaj o veľkých dielach Božích!
15
Chápeš, ako im Boh dáva úlohy? Ako v oblakoch blesky zapáli?
16
Chápeš, ako oblaky visia nad nami, predivné dielo toho, ktorý všetko vie,
17
a ty sa potíš v horúcich šatách, keď zem leží nehybná pod južným vetrom?
18
Môžeš vytepať ako on nebeskú klenbu, pevnú ako zrkadlo z liateho kovu?
19
Pouč nás teda, čo mu máme povedať, lebo všetko je temné, pokračovať nemožno!
20
Či možno Bohu rozkázať, kedy má hovoriť? Môže mu človek povedať, aby sa vyjadril?
21
Časom nevidieť slnko na nebi, keď je zakryté temnými mrakmi, potom zaveje vietor, mraky porozháňa
22
a od severu to zlatom zažiari. Boh sa obklopuje úžasným bleskom.
23
Ale Všemohúceho nemožno vyskúmať, má nesmiernu moc, ale je spravodlivý, je nesmierne dokonalý, neutláča nikoho.
24
Preto ľudia majú pred ním úctivú bázeň, každý múdry človek prejavuje mu úctivý obdiv.
Jób 37:1
Jób 37:2
Jób 37:3
Jób 37:4
Jób 37:5
Jób 37:6
Jób 37:7
Jób 37:8
Jób 37:9
Jób 37:10
Jób 37:11
Jób 37:12
Jób 37:13
Jób 37:14
Jób 37:15
Jób 37:16
Jób 37:17
Jób 37:18
Jób 37:19
Jób 37:20
Jób 37:21
Jób 37:22
Jób 37:23
Jób 37:24
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42