A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 36

1
Potom Elihu ďalej hovoril:
2
Maj ešte chvíľu so mnou strpenie, aby som ti veci vysvetlil, lebo na obranu Boha treba ešte viac povedať.
3
Z diaľok pozbieram svoje vedomosti, lebo bránim práva svojho Tvorcu.
4
V mojich rečiach niet luhárstva, pred tebou stojí človek zdravých názorov.
5
Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, lebo je preveľmi múdry.
6
Bezbožníka nenechá dlho šťastne žiť, ale nešťastným dopomôže k právu,
7
lebo spravodlivých sleduje láskavým pohľadom. Pozdvihuje kráľov na trón, i keď tí, čo tam sedia navždy, stanú sa spupnými.
8
Veru, uvidíš ich ako väzňov v okovách, spútaných okovami zajatcov:
9
vtedy ich obviní z toho, čo vykonali, že sa spreneverili Bohu a utláčali ľud.
10
Jeho výstraha zaznie im do uší, rozkáže im, aby sa od zloby vrátili.
11
Ak ho počúvnu a pokoria sa pred ním, v šťastí prežijú svoje dni a svoje roky v radostiach.
12
Lež ak neposlúchnu, rieku smrti musia prekročiť, zhynú, lebo sa nedali poučiť.
13
Pyšní zatvrdlivo zotrvávajú vo svojom hneve, nevolajú o pomoc, i keď ich trestá,
14
preto zomierajú za mlada a ich životom sa pohŕda;
15
ale trpiaceho utrpením zachráni, otvára mu oči jeho nešťastím.
16
Aj teba chce vytrhnúť z tvojej úzkosti. Kým ty si sa radoval z neobmedzenej hojnosti a tvoj stôl bol plný tuku,
17
ty si neprejednával spor zločincov a nevyhovel si žiadosti siroty.
18
Nech ťa hnev nezvedie, aby si sa všetkému vysmial, a nech ťa nepomýli myšlienka, že ťa to stálo veľa!
19
Čo ti pomôže tvoje vysoké postavenie alebo vypätie všetkých síl?
20
Nech sa ti dych nezatají za hroznej noci, keď uvidíš národy miznúť odtiaľ, kde stáli
21
Varuj sa prikloniť sa k neprávosti, lebo práve preto ťa utrpenie skúša!
22
Pozri, Boh je vznešený svojou mocou, ktože je taký mocnár ako on?
23
Ktože mu určí, ako si má počínať, kto sa mu odváži povedať: "Dopustil si sa nespravodlivosti"?
24
Radšej si spomeň, že máš oslavovať jeho dielo, ktoré ľudia ustavične piesňami velebia.
25
Všetci ľudia na to hľadia s obdivom, hoci smrteľníci vidia to iba zďaleka.
26
Pozri, Boh je taký veľký, že ho ani chápať nemožno, počet jeho rokov spočítať sa nedá.
27
Kvapky vody priťahuje z mora a spúšťa dážď v prúdoch vôd,
28
ktoré pršia z mračien, padajú v dažďoch na všetkých ľudí.
29
Ktože chápe, ako sa vznášajú mračná, rozprestreté sťa koberce pod jeho stanom?
30
Pozri, ako rozostrie hmly ponad vody a zahalí nimi temená hôr!
31
Takým spôsobom živí národy, dáva im hojnosť potravy.
32
Svoju moc prejavuje bleskom, ktorý vrhá rovno do cieľa.
33
Oznamuje to veľkým hukotom, prejavom hnevu proti neprávostiam.
Jób 36:1
Jób 36:2
Jób 36:3
Jób 36:4
Jób 36:5
Jób 36:6
Jób 36:7
Jób 36:8
Jób 36:9
Jób 36:10
Jób 36:11
Jób 36:12
Jób 36:13
Jób 36:14
Jób 36:15
Jób 36:16
Jób 36:17
Jób 36:18
Jób 36:19
Jób 36:20
Jób 36:21
Jób 36:22
Jób 36:23
Jób 36:24
Jób 36:25
Jób 36:26
Jób 36:27
Jób 36:28
Jób 36:29
Jób 36:30
Jób 36:31
Jób 36:32
Jób 36:33
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42