A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 35

1
Potom Elihu pokračoval:
2
Myslíš si, že svoje právo brániš, že svoju nevinnosť pred Bohom dokážeš,
3
keď mu povieš: "Čo ťa do toho? Čo mám z toho, či som zhrešil alebo nie?
4
Dobre, ja ti na to odpoviem a zároveň s tebou tvojim priateľom.
5
Na nebo pozri a zamysli sa, pozoruj oblaky vysoko nad sebou!
6
Ak páchaš hriechy, čo mu tým urobíš? Koľkokoľvek je tvojich zločinov, čo to preň znamená?
7
Ak robíš spravodlivo, čo mu tým dávaš, čo môže získať od teba?
8
Tvoja zloba dopadá na ľudí, ako si ty, a spravodlivosť, čo konáš, zasiahne len smrteľníka.
9
Ľudia vzdychajú pod ťarchou útlaku, volajú o pomoc proti násiliu mocných,
10
ale nik z nich sa nepýta: "Kde je Boh, môj Stvoriteľ, ktorý aj za noci ochranu dáva,
11
ktorý nám dal viac zručnosti ako divej zveri, robí nás múdrejšími ako vtáctvo nebeské?"
12
A tak, keď volajú o pomoc, nedá im odpoveď, pretože sú pyšní a zlí.
13
Všetko márne, Boh ich nechce počuť, Všemohúci si ich nevšíma.
14
Ešte horšie, keď vravíš, že ho nevidíš, že tvoj spor leží pred ním a čakáš na neho.
15
Teraz však, keď Boží hnev ešte nezakročil, ako by si nevšímal ľudskú vzburu,
16
naprázdno si Jób rozdrapuje ústa a nerozumne dve na tri tára.
Jób 35:1
Jób 35:2
Jób 35:3
Jób 35:4
Jób 35:5
Jób 35:6
Jób 35:7
Jób 35:8
Jób 35:9
Jób 35:10
Jób 35:11
Jób 35:12
Jób 35:13
Jób 35:14
Jób 35:15
Jób 35:16
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42