A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 351
Potom Elihu pokračoval:
2
Myslíš si, že svoje právo brániš, že svoju nevinnosť pred Bohom dokážeš,
3
keď mu povieš: "Čo ťa do toho? Čo mám z toho, či som zhrešil alebo nie?
4
Dobre, ja ti na to odpoviem a zároveň s tebou tvojim priateľom.
5
Na nebo pozri a zamysli sa, pozoruj oblaky vysoko nad sebou!
6
Ak páchaš hriechy, čo mu tým urobíš? Koľkokoľvek je tvojich zločinov, čo to preň znamená?
7
Ak robíš spravodlivo, čo mu tým dávaš, čo môže získať od teba?
8
Tvoja zloba dopadá na ľudí, ako si ty, a spravodlivosť, čo konáš, zasiahne len smrteľníka.
9
Ľudia vzdychajú pod ťarchou útlaku, volajú o pomoc proti násiliu mocných,
10
ale nik z nich sa nepýta: "Kde je Boh, môj Stvoriteľ, ktorý aj za noci ochranu dáva,
11
ktorý nám dal viac zručnosti ako divej zveri, robí nás múdrejšími ako vtáctvo nebeské?"
12
A tak, keď volajú o pomoc, nedá im odpoveď, pretože sú pyšní a zlí.
13
Všetko márne, Boh ich nechce počuť, Všemohúci si ich nevšíma.
14
Ešte horšie, keď vravíš, že ho nevidíš, že tvoj spor leží pred ním a čakáš na neho.
15
Teraz však, keď Boží hnev ešte nezakročil, ako by si nevšímal ľudskú vzburu,
16
naprázdno si Jób rozdrapuje ústa a nerozumne dve na tri tára.