A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 33

1
Avšak ty, Jób, počúvaj moje slová, pozorne sleduj všetko, čo ti rozpoviem.
2
Pozri, už aj ústa otváram, slová mám hotové na svojom jazyku.
3
Moje srdce vydá slová poznania, moje pery ti vyslovia čistú pravdu.
4
Lebo ma vytvoril Boží duch, dych Všemohúceho dáva mi život.
5
Ak budeš môcť, odpovedz mi, priprav sa na boj, zastaň si proti mne!
6
Pozri, pred Bohom som práve taký, ako si ty, aj ja som umiesený z hliny.
7
Veru, mňa sa báť nemusíš, moja ruka nebude na teba ťažko dorážať.
8
Ty si už svoje povedal, vypočul som ťa, počul som zvuk tvojich slov:
9
"Ja som nevinný," povedal si, "bez hriechu som, som čistý, nemám nijakú vinu.
10
Boh hľadá proti mne zámienku, považuje ma za svojho nepriateľa;
11
vkladá mi nohy do klád a sleduje každý môj krok."
12
Hľa, toto je moja odpoveď: Mýliš sa! Človek sa s Bohom merať nemôže!
13
Prečo sa ty chceš priečiť s ním? Na jeho slová nik nemá odpoveď!
14
Veru, Boh prehovorí raz a potom zasa inak a človek na to nedáva pozor.
15
V snoch, v nočných videniach, keď na svojich lôžkach sú ponorení do spánku,
16
Boh sa dáva ľuďom poznávať a potvrdzuje im svoje výstrahy,
17
aby človeka odvrátil od toho, čo pácha, aby smrteľníka zbavil jeho pýchy,
18
aby ho uchránil pred záhubou a rieku smrti mu prekročiť zabránil.
19
Alebo sa mu dostáva poučenia na lôžku bolesti neustálym trhaním v údoch;
20
jeho životu sa protiví pokrm, odpor cíti pred najchutnejším jedlom,
21
telo sa mu očividne stráca a odkrýva kosti, ktoré nebolo vidieť,
22
duša sa mu k hrobu blíži a jeho život k pahorkom smrti.
23
Ale ak sa ho zastane Anjel, jeden z tisícov, Prostredníka medzi ním a Bohom, ktorý vysvetlí, čo človek dobré vykonal,
24
ak má s ním sústrasť a povie: "Prepusť ho, nech nejde do hrobu, ja som pre neho výkupné našiel,"
25
jeho telo bude mocnejšie ako za mlada, vráti sa do rokov svojej mladosti.
26
Ak aj on poprosí Boha, aby mu navrátil priazeň, aby mu prejavil milosť, žeby mohol od radosti plesať a vyhlásiť ľuďom, že bol omilostený,
27
ak zaspieva všetkým ľuďom: "Hrešil som, dobré som na zlé obrátil, Boh so mnou nenaložil podľa môjho previnenia",
28
vtedy sám seba pred smrťou zachráni a jeho život bude hľadieť svetlu v ústrety.
29
Takto si Boh voči človeku počína, dvakrát i trikrát
30
privádzajúc ho naspäť od hrobu, aby požíval plné šťastie života.
31
Daj pozor, Jób, počúvaj ma, buď ticho, ja chcem ešte hovoriť.
32
Ak budeš mať niečo povedať, odpovieš mi, povieš si svoje, rád by som ti, veru, za pravdu dal.
33
Ak nie, počúvaj mňa, buď ticho, chcem ťa naučiť múdrosti! Traja múdri Boha neobránili
Jób 33:1
Jób 33:2
Jób 33:3
Jób 33:4
Jób 33:5
Jób 33:6
Jób 33:7
Jób 33:8
Jób 33:9
Jób 33:10
Jób 33:11
Jób 33:12
Jób 33:13
Jób 33:14
Jób 33:15
Jób 33:16
Jób 33:17
Jób 33:18
Jób 33:19
Jób 33:20
Jób 33:21
Jób 33:22
Jób 33:23
Jób 33:24
Jób 33:25
Jób 33:26
Jób 33:27
Jób 33:28
Jób 33:29
Jób 33:30
Jób 33:31
Jób 33:32
Jób 33:33
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42