A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 32

1
Tak títo traja mužovia sa vzdali odpovedať Jóbovi, lebo neprestal myslieť, že je spravodlivý.
2
Tu vzkypel hnevom Elihu, syn Barakeela z Buzy, z rodu Ram. Vzkypel hnevom proti Jóbovi, lebo ten si namýšľal, že má pravdu proti Bohu,
3
a nahneval sa aj na jeho troch priateľov, lebo nenašli, čo odpovedať, a nechali zdanie, že Boh nemá pravdu.
4
Elihu totiž čakal, kým sa rozprávali s Jóbom, lebo boli starší ako on,
5
ale keď videl, že tí traja nemali už odpoveď v ústach, nemohol zadržať svoj hnev.
6
Tak začal hovoriť Elihu, syn Barakeela z Buzy: Úvod Ja som ešte mladý vekom, a vy ste už rokmi pokročilí, preto som úctivo váhal, bál som sa prednášať pred vami svoje vedomosti.
7
Povedal som si: Nech hovoria starší! Nech stárež prednáša múdrosť!
8
Ale duch Boží je v človeku, dych Všemohúceho dáva mu múdrosť;
9
starí vekom nie sú vždy múdri, starci vždy nevedia, čo je správne,
10
preto vás prosím, vypočujte ma, aj ja vám vyložím svoje vedomosti.
11
Pozrite, čakal som na vaše slová, načúval som vašim múdrym uzáverom, ako ste hľadali najvhodnejšie výrazy.
12
Pozorne som vám načúval, ale pozrite, Jóba nik z vás nepresvedčil, nikto z vás mu nedal správnu odpoveď!
13
Nehovorte teda: "My sme hľadali múdrosť, ale jeho môže len Boh zahnať na útek, človek nie!"
14
On proti mne nepovedal ani slovo, ani ja mu neodpoviem vašimi slovami.
15
Ak títo ľudia zostali zmätení, bez odpovede, ak už nemajú príhodné slová,
16
ja mám čakať, keď nič nehovoria, len tak stoja bez odpovede?
17
Aj ja chcem dať odpoveď za seba, vysloviť svoju mienku,
18
lebo som plný slov a duch v mojom vnútri nedá mi pokoja,
19
vo mne to kypí ako nové víno, čo roztŕha aj kožené mechy.
20
Aby som si uľavil, musím prehovoriť, musím sa dať do reči a odpovedať.
21
Nebudem nikomu nadŕžať, nikomu hovoriť lichotivé reči,
22
lebo neviem užívať lichotivé slová, inak by ma Stvoriteľ čoskoro zahubil. Jób je namyslený
Jób 32:1
Jób 32:2
Jób 32:3
Jób 32:4
Jób 32:5
Jób 32:6
Jób 32:7
Jób 32:8
Jób 32:9
Jób 32:10
Jób 32:11
Jób 32:12
Jób 32:13
Jób 32:14
Jób 32:15
Jób 32:16
Jób 32:17
Jób 32:18
Jób 32:19
Jób 32:20
Jób 32:21
Jób 32:22
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42