A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 30

1
Teraz sa mi však posmievajú odo mňa mladší vekom, ľudia, ktorých otcov som nepovažoval za hodných, aby boli zadelení medzi strážnych psov môjho stáda.
2
Čo by som bol mal zo sily ich rúk, keď stratili všetku svoju zdatnosť,
3
vyčerpaní nedostatkom a hladom: korene obhrýzali na púšti, na tom smutnom mieste pustých zrúcanín.
4
Lobodu trhali pri kroví, korene borievky boli ich chlebom.
5
Vyhnaní zo spoločnosti ľudí, ktorí pokrikujú za nimi ako za zlodejmi,
6
bývajú vo výmoľoch úbočí, v zemných a skalných dierach.
7
Cez krovie zavýjajú, pod tŕním líhajú natlačení.
8
Synovia darebákov, ba ľudí bez mena, z krajiny bičmi vyhnaní.
9
Takýmto som sa stal predmetom posmechu, robia si o mne klebety.
10
Ošklivím sa im, utekajú predo mnou, keď ma stretnú, odpľúvajú bezohľadne.
11
Keďže Boh zlomil moju silu a pokoril ma, bezuzdne sa správajú voči mne.
12
Útočia hromadne na moju pravú stranu, chceli by ma zahubiť, stavajú proti mne obliehacie valy.
13
Lámu moju slabú obranu na moju záhubu, napádajú ma a nik im nebráni.
14
Prichodia ako širokánskou trhlinou, valia sa pomedzi trosky.
15
Hrôzy sa obrátili proti mne, sťa víchor zaháňajú moju odhodlanosť a moja nádej na víťazstvo zmizla ako oblak.
16
Teraz už uniká zo mňa život a zachvacujú ma dni súženia.
17
Za noci mi to vŕta v kostiach a v mojich žilách neustále bije.
18
Šaty na nepoznanie zmenili mi chrchle, čo ma škrtia sťa golier tuniky.
19
Boh sám uvrhol ma do blata, som iba prach a popol.
20
Och, k tebe volám o pomoc a neodpovedáš mi, stojím tu, ale ty si ma nevšímaš.
21
Ukrutne si sa zachoval ku mne, stíhaš ma svojou mocnou rukou.
22
Zdvihol si ma a vetrom unášať ma dávaš, zmietaš mnou vo víroch búrky.
23
Veď viem, že ma chceš smrti odovzdať, do jej domu, kde všetci živí stretnú sa.
24
Či som nevystrel svoju dlaň k bedárovi, keď sa dožadoval spravodlivosti?
25
Či som nemal súcit s tými, čo prežívali tvrdé dni, a nesmútil som z duše nad chudobnými?
26
Keď som však ja úfal v šťastie, prišlo nešťastie, keď som očakával svetlo, prišla tma.
27
Vnútornosti sa búria mi a nemôžu sa utíšiť, každý deň donáša mi nové útrapy.
28
Zachmúrený chodím bez potechy, v zhromaždení vstávam len prosiť o pomoc.
29
Stal som sa bratom šakalov a druhom pštrosov.
30
Sčernela koža na mne, celé telo mi horúčkou horí.
31
Harfu mi naladili na žalospevy a flautu na hlasy plačúcich.
Jób 30:1
Jób 30:2
Jób 30:3
Jób 30:4
Jób 30:5
Jób 30:6
Jób 30:7
Jób 30:8
Jób 30:9
Jób 30:10
Jób 30:11
Jób 30:12
Jób 30:13
Jób 30:14
Jób 30:15
Jób 30:16
Jób 30:17
Jób 30:18
Jób 30:19
Jób 30:20
Jób 30:21
Jób 30:22
Jób 30:23
Jób 30:24
Jób 30:25
Jób 30:26
Jób 30:27
Jób 30:28
Jób 30:29
Jób 30:30
Jób 30:31
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42