A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 3

1
Jób potom otvoril ústa a preklínal deň svojho narodenia.
2
Ujal sa slova a povedal:
3
Kiežby nebolo dňa, keď som sa narodil, a noci, čo riekla: "Počal sa chlapec!"
4
Kiežby sa ten deň na tmu premenil, kiežby Boh zhora s ním nepočítal a svetlo slnka nad ním nezažal!
5
Kiežby ho zamenili tmy a tiene smrti, kiežby temné mračno spočívalo nad ním a schvátili ho hrôzy zatmenia!
6
Áno, kiežby ho pohltila temnota, by ku dňom roka vôbec nepatril, nepripojil sa k počtu mesiacov!
7
Kiežby tá noc bola navždy neplodná a nikdy v nej nezaznel výkrik radostný!
8
Nech tí ju prekľajú, čo preklínajú deň, ktorí by vedeli zobudiť aj Leviatana!
9
Nech sa hviezdy zatmejú pri jej súmraku, nech čaká na svetlo, čo nikdy nepríde, nech neuvidí otvárať sa viečka úsvitu.
10
Pretože pre mňa nezavrela bránu materského lona, pretože pred zrakom mi biedu neskryla.
11
Prečo som nevyšiel hneď mŕtvy z lona matky, prečo som nezomrel hneď po narodení?
12
Prečo ma matkine kolená prijali, prečo jej prsia nadájali?
13
Lebo teraz by som už ležal a mal pokoj, spal by som a odpočíval
14
spolu s kráľmi a poradcami zeme, ktorí si stavali pyšné pyramídy,
15
spolu s kniežatami, čo mali plno zlata, ktorí si striebrom napĺňali hrobky.
16
Alebo prečo som nebol zahrabaný ako nedochôdča, ako tie chúdence, čo neuzreli svetlo!
17
Tam už prestávajú zúriť bezbožní, tam si odpočinú zo síl vyčerpaní.
18
Tam aj väzni už sú na pokoji, nečujú viac krik dozorcu.
19
Tam sú malí i veľkí, tam aj otrok slobodný je od pána.
20
Prečo dáva svetlo úbožiakovi a život takým, čo sú zatrpknutí?
21
Čakajú na smrť a smrť neprichádza, hľadajú ju viac než skryté poklady.
22
Tých potešil by kameň náhrobný, zaplesali by, že už našli hrob.
23
Načo je dar človeku, ktorý nevie, ako žiť, ako by mu životnú cestu sám Boh dookola zahradil!
24
Veď vzdychanie je môj každodenný chlieb, ako voda leje sa môj nárek.
25
Veď čoho som sa hrozil, to ma zastihlo, čoho som sa bál, to na mňa prichodí.
26
Nemám kľudu, nemám pokoja, nemám odpočinku, prišli trápenia! Dôvera v Boha
Jób 3:1
Jób 3:2
Jób 3:3
Jób 3:4
Jób 3:5
Jób 3:6
Jób 3:7
Jób 3:8
Jób 3:9
Jób 3:10
Jób 3:11
Jób 3:12
Jób 3:13
Jób 3:14
Jób 3:15
Jób 3:16
Jób 3:17
Jób 3:18
Jób 3:19
Jób 3:20
Jób 3:21
Jób 3:22
Jób 3:23
Jób 3:24
Jób 3:25
Jób 3:26
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42