A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 29

1
Potom Jób pokračoval vo svojej reči:
2
Kiež by som mohol prežívať zašlé časy, dni, keď Boh bdel nado mnou,
3
keď nad hlavou mi žiarila jeho lampa a jej svetlo viedlo ma temnotou!
4
Kiež by som bol ako v mužných dňoch, keď Boh chránieval môj stan,
5
keď Všemohúci býval so mnou a moje deti stáli vôkol mňa,
6
keď moje nohy kúpali sa v mlieku a zo skál mi tiekli prúdy oleja.
7
Keď som k bráne mesta vychádzal a na námestí svoje miesto zaujal,
8
ako ma mladí uzreli, hneď sa utiahli a starci vstávali a ostávali stáť,
9
kniežatá prestali rozprávať a dlaň si kládli na ústa,
10
zmĺkol hlas aj samých vedúcich a každý z nich zdržiaval svoj jazyk.
11
Kto ma počúval, dával mi za pravdu, kto ma videl, vydával mi svedectvo,
12
že som zachraňoval bedára, čo volal o pomoc, a sirotu, ktorá bola bez ochrancu.
13
Ľudia na pokraji záhuby žehnali ma a srdciam vdov radosť som vracal.
14
Spravodlivosť som si obliekal ako odev, právo mi bolo plášťom i turbanom.
15
Pre slepého bol som okom, pre chromého nohami.
16
Pre chudobného bol som otcom, ba aj neznámemu spor som preskúmal.
17
Nešľachetným čeľuste som rozbíjal, vyrážal im korisť zo zubov.
18
Myslel som si: "Zomriem v sile nezoslabený, prežijem toľko dní ako zrniek piesku,
19
korene sa mi ku vode tiahnu, na ratolestiach mi rosa nocuje.
20
Moja sláva nikdy nezostarne a luk v mojej ruke bude vždy naporúdzi."
21
Počúvali ma pozorne a vyčkávali ticho na moju mienku.
22
Keď som dohovoril, bolo po rečiach, moje slová zapôsobili.
23
Čakali na ne ako na dáždik, otvárali ústa ako na jarný dážď.
24
Keď som sa na nich usmial, neodvažovali sa tomu veriť a jas mojej tváre neodmietali.
25
Určoval som cestu kráčajúc im v čele, ako kráľ uprostred vojska viedol som ich všade podľa svojej vôle.
Jób 29:1
Jób 29:2
Jób 29:3
Jób 29:4
Jób 29:5
Jób 29:6
Jób 29:7
Jób 29:8
Jób 29:9
Jób 29:10
Jób 29:11
Jób 29:12
Jób 29:13
Jób 29:14
Jób 29:15
Jób 29:16
Jób 29:17
Jób 29:18
Jób 29:19
Jób 29:20
Jób 29:21
Jób 29:22
Jób 29:23
Jób 29:24
Jób 29:25
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42