A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 28

1
Sú bane na striebro a miesta, kde sa čistí zlato.
2
Železo dobýva sa zo zeme a meď sa leje z rudy.
3
Koniec vrstvy leží v temnote, človek skúma až po najďalšie medze čierne a temné kamene.
4
Cudzinci prekopávajú chodby na miestach ľudskej nohe neznámych, visia a klátia sa ďaleko od ľudí.
5
Zakiaľ zrno na chlieb vyrastá zo zeme, čo leží pod ňou, je sťa ohňom rozvrátené.
6
Ložiskom zafíru sú dnu jej kamene, posiate hrudkami zlata.
7
Chodník k nemu orol nepozná a oko sokola ho nezazrie.
8
Krok pyšných šeliem nekráčal po ňom, ani lev tadiaľ neblúdil.
9
Človek útočí aj na kremene, od základu hory obracia
10
a do brál tesá kanály, kde jeho oko zazrie vzácne kamene.
11
Skúma pramene riek a vyvedie na svetlo, čo bolo skryté.
12
Ale kde možno nájsť "múdrosť" a kde je nálezisko rozumnosti?
13
Nepozná človek cestu k nej, v krajine ľudskej nájsť sa nedá.
14
Hĺbky oceánu vravia: "U nás jej niet!" a more povie: "Nie je u mňa."
15
Nie, nedostať ju za tepané zlato, nemožno jej cenu zaplatiť striebrom.
16
Ofirským zlatom vyvážiť sa nedá, ani ónyxom nie a vzácnym zafírom.
17
Nie, nevyrovná sa jej zlato ani krištáľ, vymeniť sa nedá za zlaté predmety.
18
Koraly a krištáľ do úvahy neprídu; lepšie loviť múdrosť, ako vzácne perly.
19
Kušijský topás sa jej nevyrovná a vyvážiť sa nedá ani rýdzim zlatom.
20
Odkiaľ teda múdrosť prichádza a kde je nálezisko rozumnosti?
21
Ukrytá je očiam všetkých živých tvorov a utajená je aj nebeskému vtáctvu.
22
Miesto zániku i Smrť toto vyhlasujú: "My sme o nej počuli len z chýru."
23
Ale Boh pozná cestu k nej, on sám vie, kde sa nachádza.
24
Lebo on dovidí až po hranice zeme a vidí všetko, čo je pod nebom.
25
Keď dal vetru váhu a vodám určil mieru,
26
keď dal i dažďu poriadok a cestu hromoblesku,
27
už vtedy videl múdrosť a ju ocenil, prenikol ju a vyskúšal jej hĺbku.
28
Potom povedal človeku: "Hľa, Boha sa báť, to je múdrosť a rozumnosť je vyhýbať sa zlému."
Jób 28:1
Jób 28:2
Jób 28:3
Jób 28:4
Jób 28:5
Jób 28:6
Jób 28:7
Jób 28:8
Jób 28:9
Jób 28:10
Jób 28:11
Jób 28:12
Jób 28:13
Jób 28:14
Jób 28:15
Jób 28:16
Jób 28:17
Jób 28:18
Jób 28:19
Jób 28:20
Jób 28:21
Jób 28:22
Jób 28:23
Jób 28:24
Jób 28:25
Jób 28:26
Jób 28:27
Jób 28:28
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42