A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 281
Sú bane na striebro a miesta, kde sa čistí zlato.
2
Železo dobýva sa zo zeme a meď sa leje z rudy.
3
Koniec vrstvy leží v temnote, človek skúma až po najďalšie medze čierne a temné kamene.
4
Cudzinci prekopávajú chodby na miestach ľudskej nohe neznámych, visia a klátia sa ďaleko od ľudí.
5
Zakiaľ zrno na chlieb vyrastá zo zeme, čo leží pod ňou, je sťa ohňom rozvrátené.
6
Ložiskom zafíru sú dnu jej kamene, posiate hrudkami zlata.
7
Chodník k nemu orol nepozná a oko sokola ho nezazrie.
8
Krok pyšných šeliem nekráčal po ňom, ani lev tadiaľ neblúdil.
9
Človek útočí aj na kremene, od základu hory obracia
10
a do brál tesá kanály, kde jeho oko zazrie vzácne kamene.
11
Skúma pramene riek a vyvedie na svetlo, čo bolo skryté.
12
Ale kde možno nájsť "múdrosť" a kde je nálezisko rozumnosti?
13
Nepozná človek cestu k nej, v krajine ľudskej nájsť sa nedá.
14
Hĺbky oceánu vravia: "U nás jej niet!" a more povie: "Nie je u mňa."
15
Nie, nedostať ju za tepané zlato, nemožno jej cenu zaplatiť striebrom.
16
Ofirským zlatom vyvážiť sa nedá, ani ónyxom nie a vzácnym zafírom.
17
Nie, nevyrovná sa jej zlato ani krištáľ, vymeniť sa nedá za zlaté predmety.
18
Koraly a krištáľ do úvahy neprídu; lepšie loviť múdrosť, ako vzácne perly.
19
Kušijský topás sa jej nevyrovná a vyvážiť sa nedá ani rýdzim zlatom.
20
Odkiaľ teda múdrosť prichádza a kde je nálezisko rozumnosti?
21
Ukrytá je očiam všetkých živých tvorov a utajená je aj nebeskému vtáctvu.
22
Miesto zániku i Smrť toto vyhlasujú: "My sme o nej počuli len z chýru."
23
Ale Boh pozná cestu k nej, on sám vie, kde sa nachádza.
24
Lebo on dovidí až po hranice zeme a vidí všetko, čo je pod nebom.
25
Keď dal vetru váhu a vodám určil mieru,
26
keď dal i dažďu poriadok a cestu hromoblesku,
27
už vtedy videl múdrosť a ju ocenil, prenikol ju a vyskúšal jej hĺbku.
28
Potom povedal človeku: "Hľa, Boha sa báť, to je múdrosť a rozumnosť je vyhýbať sa zlému."