A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 28

1
Sú bane na striebro a miesta, kde sa čistí zlato.
2
Železo dobýva sa zo zeme a meď sa leje z rudy.
3
Koniec vrstvy leží v temnote, človek skúma až po najďalšie medze čierne a temné kamene.
4
Cudzinci prekopávajú chodby na miestach ľudskej nohe neznámych, visia a klátia sa ďaleko od ľudí.
5
Zakiaľ zrno na chlieb vyrastá zo zeme, čo leží pod ňou, je sťa ohňom rozvrátené.
6
Ložiskom zafíru sú dnu jej kamene, posiate hrudkami zlata.
7
Chodník k nemu orol nepozná a oko sokola ho nezazrie.
8
Krok pyšných šeliem nekráčal po ňom, ani lev tadiaľ neblúdil.
9
Človek útočí aj na kremene, od základu hory obracia
10
a do brál tesá kanály, kde jeho oko zazrie vzácne kamene.
11
Skúma pramene riek a vyvedie na svetlo, čo bolo skryté.
12
Ale kde možno nájsť "múdrosť" a kde je nálezisko rozumnosti?
13
Nepozná človek cestu k nej, v krajine ľudskej nájsť sa nedá.
14
Hĺbky oceánu vravia: "U nás jej niet!" a more povie: "Nie je u mňa."
15
Nie, nedostať ju za tepané zlato, nemožno jej cenu zaplatiť striebrom.
16
Ofirským zlatom vyvážiť sa nedá, ani ónyxom nie a vzácnym zafírom.
17
Nie, nevyrovná sa jej zlato ani krištáľ, vymeniť sa nedá za zlaté predmety.
18
Koraly a krištáľ do úvahy neprídu; lepšie loviť múdrosť, ako vzácne perly.
19
Kušijský topás sa jej nevyrovná a vyvážiť sa nedá ani rýdzim zlatom.
20
Odkiaľ teda múdrosť prichádza a kde je nálezisko rozumnosti?
21
Ukrytá je očiam všetkých živých tvorov a utajená je aj nebeskému vtáctvu.
22
Miesto zániku i Smrť toto vyhlasujú: "My sme o nej počuli len z chýru."
23
Ale Boh pozná cestu k nej, on sám vie, kde sa nachádza.
24
Lebo on dovidí až po hranice zeme a vidí všetko, čo je pod nebom.
25
Keď dal vetru váhu a vodám určil mieru,
26
keď dal i dažďu poriadok a cestu hromoblesku,
27
už vtedy videl múdrosť a ju ocenil, prenikol ju a vyskúšal jej hĺbku.
28
Potom povedal človeku: "Hľa, Boha sa báť, to je múdrosť a rozumnosť je vyhýbať sa zlému."
Jób 28:1
Jób 28:2
Jób 28:3
Jób 28:4
Jób 28:5
Jób 28:6
Jób 28:7
Jób 28:8
Jób 28:9
Jób 28:10
Jób 28:11
Jób 28:12
Jób 28:13
Jób 28:14
Jób 28:15
Jób 28:16
Jób 28:17
Jób 28:18
Jób 28:19
Jób 28:20
Jób 28:21
Jób 28:22
Jób 28:23
Jób 28:24
Jób 28:25
Jób 28:26
Jób 28:27
Jób 28:28
Jób 1 / अय्यूब 1
Jób 2 / अय्यूब 2
Jób 3 / अय्यूब 3
Jób 4 / अय्यूब 4
Jób 5 / अय्यूब 5
Jób 6 / अय्यूब 6
Jób 7 / अय्यूब 7
Jób 8 / अय्यूब 8
Jób 9 / अय्यूब 9
Jób 10 / अय्यूब 10
Jób 11 / अय्यूब 11
Jób 12 / अय्यूब 12
Jób 13 / अय्यूब 13
Jób 14 / अय्यूब 14
Jób 15 / अय्यूब 15
Jób 16 / अय्यूब 16
Jób 17 / अय्यूब 17
Jób 18 / अय्यूब 18
Jób 19 / अय्यूब 19
Jób 20 / अय्यूब 20
Jób 21 / अय्यूब 21
Jób 22 / अय्यूब 22
Jób 23 / अय्यूब 23
Jób 24 / अय्यूब 24
Jób 25 / अय्यूब 25
Jób 26 / अय्यूब 26
Jób 27 / अय्यूब 27
Jób 28 / अय्यूब 28
Jób 29 / अय्यूब 29
Jób 30 / अय्यूब 30
Jób 31 / अय्यूब 31
Jób 32 / अय्यूब 32
Jób 33 / अय्यूब 33
Jób 34 / अय्यूब 34
Jób 35 / अय्यूब 35
Jób 36 / अय्यूब 36
Jób 37 / अय्यूब 37
Jób 38 / अय्यूब 38
Jób 39 / अय्यूब 39
Jób 40 / अय्यूब 40
Jób 41 / अय्यूब 41
Jób 42 / अय्यूब 42