A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 27

1
Potom Jób pokračoval vo svojej reči a povedal:
2
Ako žije Boh, ktorý mi odoprel spravodlivosť, na Všemohúceho, ktorý ma naplnil trpkosťou,
3
kým ešte život vo mne zostáva a Boží dych mnou hýbe,
4
z mojich perí nevyjde neprávosť, môj jazyk nevyriekne lož.
5
Nedaj, Bože, aby som vám dal za pravdu, dokiaľ žijem, nevzdám sa svojej neviny.
6
Pevne sa pridŕžam svojho práva, nevzdávam sa, svedomie mi nevyčíta ani jeden z mojich dní.
7
Môjho nepriateľa nech stihne osud bezbožníka a môjho protivníka zhuba hriešnika!
8
Akú nádej ma bezbožník, keď prosí, keď k Bohu dušu pozdvihne?
9
Či Boh vyslyší jeho výkriky, keď tieseň dopadne na neho?
10
Môže mať nádej vo Všemohúcom a vzývať Boha, keď sa mu zachce?
11
Poučím vás o Božej moci, nezatajím vám úmysly Najvyššieho.
12
Ak ste vy všetci tieto veci videli, prečo rozprávate také prázdne nezmysly?
13
Toto je osud Bohom určený bezbožnému, odmena, ktorú dostane násilník od Všemohúceho:
14
hoci by mal veľa synov, padnú mečom a jeho potomkovia budú hladovať;
15
ktorí prežijú, zomrú na mor a nebude vdov, čo by nad nimi plakali.
16
Hoci by nahrabal striebra ako prachu a nazbieral šatstva ako hliny,
17
len nech to zbiera! Spravodlivý ich bude nosiť a jeho striebro rozdelí medzi nevinných.
18
Dom, čo si vystaval, je krehký ako vtáčie hniezdo, ako prístrešie, čo si robí hájnik.
19
Líha si bohatý, ale naposledy, keď otvorí oči, už nemá nič.
20
Hrôza ho strhne ako povodeň, víchrica ho odnesie za noci,
21
východný vietor ho zdvihne a schytí, hodí ho ďaleko od miesta, kde býval.
22
Vrhne sa naň bez milosti, úžasnou silou ním zalomcuje,
23
schváti ho do svojich pazúrov a zavýja nad ním, kdekoľvek skončí. Múdrosť je človeku nedosiahnuteľná
Jób 27:1
Jób 27:2
Jób 27:3
Jób 27:4
Jób 27:5
Jób 27:6
Jób 27:7
Jób 27:8
Jób 27:9
Jób 27:10
Jób 27:11
Jób 27:12
Jób 27:13
Jób 27:14
Jób 27:15
Jób 27:16
Jób 27:17
Jób 27:18
Jób 27:19
Jób 27:20
Jób 27:21
Jób 27:22
Jób 27:23
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42