A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 251
Potom odpovedal Bildad zo Šuachu:
2
On má vladársku moc, hroznú silu, on pôsobí, že na výsostiach vládne pokoj.
3
Či možno porátať jeho vojská? Proti komu nevyšľahne jeho blesk?
4
A človek by si myslel, že je pred Bohom spravodlivý, že je čistý, kto sa zrodil zo ženy?
5
Veď ani mesiac nesvieti dosť jasne a hviezdy nie sú čisté v jeho očiach.
6
Tým menej človek, tento červ, syn človeka, ten červík! Bildad vedie jalové reči