A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 25

1
Potom odpovedal Bildad zo Šuachu:
2
On má vladársku moc, hroznú silu, on pôsobí, že na výsostiach vládne pokoj.
3
Či možno porátať jeho vojská? Proti komu nevyšľahne jeho blesk?
4
A človek by si myslel, že je pred Bohom spravodlivý, že je čistý, kto sa zrodil zo ženy?
5
Veď ani mesiac nesvieti dosť jasne a hviezdy nie sú čisté v jeho očiach.
6
Tým menej človek, tento červ, syn človeka, ten červík! Bildad vedie jalové reči
Jób 25:1
Jób 25:2
Jób 25:3
Jób 25:4
Jób 25:5
Jób 25:6
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42