A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 24

1
Všemohúcemu nie je skrytý čas zúčtovania, ale jeho verní nevedia o jeho dňoch.
2
Zlí ľudia prekladajú medzníky, kradnú stáda a vyháňajú na pašu.
3
Odvádzajú osla sirotám a vdove berú vola do zálohu.
4
Bedárov zháňajú z cesty, chudobní v krajine sa zhŕknu dovedna a skrývajú sa pred nimi.
5
Ako divé osly z púšte vychádzajú za svojou prácou, od úsvitu sliedia po nejakej koristi a večer po chlebe pre svoje deti.
6
Na naničhodníkovom poli zbierajú klásky, plienia vinicu bezbožného.
7
Nahí nocujú, nemajú šaty, nemajú sa čím zakryť pred zimou.
8
Moknú za pľuští, čo sa priženú od hôr; túlia sa k bralám, lebo iného prístrešia nemajú.
9
Bezbožníci odtŕhajú sirotu od matkiných pŕs, do zálohu berú dojča chudobného človeka.
10
A tak biedni musia chodiť nahí, bez šiat, hladní musia znášať zožaté klasy.
11
Na poludnie zostávajú medzi dvoma múrikmi, šliapu v lisoch a sami sú smädní.
12
Ďaleko od mesta úpia ako zomierajúci, ako ranení volajú o pomoc — a Boh si ich prosby nevšíma!
13
Niektorí ľudia sa búria proti svetlu, nechcú poznať jeho cesty, nechodia po jeho chodníkoch.
14
Pred svitaním vstáva vrah zabíjať utrápených bedárov. Za noci obchádza zlodej.
15
Oko cudzoložníka striehne na tmu mysliac si — nikto ma nezbadá. A tváre si zakrývajú šatkou.
16
Za tmy vnikajú do domov. Cez deň sa pozatvárajú, nemajú radi svetlo dňa.
17
Pre nich ránom je tmavá noc, vyznajú sa v hrôzach temnôt.
18
Takíto ľudia sú sťa kal na hladine vody, ich pole je v krajine prekliate, nik sa neodváži cez ich vinice.
19
Ako suchota a úpal vysušia snehové vody, tak šeol schváti toho, kto pácha hriech.
20
Zabudne naň, kto ho mal rád, červy ho zožerú, zanikne jeho pamiatka. Zloba bude zlomená ako kus dreva.
21
Trápila ženu, ktorá nemala deti, vdove nepomáhal nikdy.
22
Ale Boh, ktorý svojou silou strháva mocných, povstáva a zbaví ich životnej nádeje.
23
Nechal ich spoliehať sa na klamnú istotu, ale svojím zrakom sledoval ich správanie.
24
Na chvíľu sa vypínajú, ale skoro miznú, zrútia sa ako vytrhávaná loboda, vädnú ako hlava klasu.
25
Ak to nie je tak, nech ma niekto usvedčí zo lži a moje dôkazy vyvráti! Hymnus na Božiu všemohúcnosť
Jób 24:1
Jób 24:2
Jób 24:3
Jób 24:4
Jób 24:5
Jób 24:6
Jób 24:7
Jób 24:8
Jób 24:9
Jób 24:10
Jób 24:11
Jób 24:12
Jób 24:13
Jób 24:14
Jób 24:15
Jób 24:16
Jób 24:17
Jób 24:18
Jób 24:19
Jób 24:20
Jób 24:21
Jób 24:22
Jób 24:23
Jób 24:24
Jób 24:25
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42