A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 22

1
Vtedy odpovedal Elifaz z Temanu:
2
Môže byť človek Bohu na osoh, keď rozumná bytosť je užitočná len sama sebe?
3
Akú výhodu má Všemohúci z tvojej dobroty, čo získa z toho, ak žiješ statočne?
4
Vari ťa karhá za tvoju nábožnosť, preto ťa volá pred súd?
5
Nie, ale preto, lebo si veľmi zlý človek a tvoje hriechy nemajú hraníc!
6
Bez príčiny si brával záloh od svojich bratov, strhával si ľuďom šaty a nechával ich nahých.
7
Vyčerpaným si vodu nepodal a hladným si odoprel chlieb.
8
Či zem patrí iba mocným, či je sídlom len vybraných ľudí?
9
Vdovy si prepúšťal naprázdno a sirotám si ruky prerážal.
10
Veru, preto máš osídla okolo seba, a strach ťa zachvacuje náhle.
11
Svetlo sa ti zatemnilo, nevidíš nič, záplavy vôd ťa zakryli.
12
Či Boh nie je na nebeských výšinách a nepozerá na temená hviezd, aj tých najvyšších?
13
Ale ty vravíš: "Čože Boh vie? Čo môže posúdiť cez tmavý oblak?
14
Jeho oči nemôžu preniknúť záclonou mračien, keď sa prechádza po nebeskej klenbe."
15
Sleduj len dávne cesty, po ktorých kráčali zločinní ľudia:
16
pozri, ako boli predčasne zmetení, prívaly vôd im základy podryli.
17
Títo ľudia Bohu vraveli: "Nechaj nás, čože nám môže Všemohúci spraviť?"
18
A predsa on im domy naplnil bohatstvom, hoci ich zásady boli ďaleko od Božích.
19
Spravodliví vidia ich osud a radujú sa, nevinní sa im posmievajú:
20
"Ako boli zničení naši protivníci a ich bohatstvá pohltil oheň!"
21
Nože, zmier sa s Bohom, a budeš šťastný, to je cesta, ako si zaistiť blahobyt.
22
Prijmi poučenie z jeho úst, vezmi si k srdcu jeho slová!
23
Ak sa pokorne vrátiš k Všemohúcemu a zo svojho stanu neprávosť vyženieš,
24
ak si vzácne kovy budeš ceniť ako prach a zlato z Ofiru ako kamenie z potoka,
25
sám Všemohúci bude tvojím vzácnym zlatom, on ti bude dvojnásobnou mierou striebra.
26
Potom v plnej dôvere vo Všemohúceho zdvihneš svoju tvár k Bohu,
27
budeš sa k nemu modliť, on ťa vyslyší, a ty splníš, čo si mu sľúbil.
28
Zdarí sa ti všetko, na čo sa podujmeš, svetlo bude svietiť na tvoju cestu,
29
lebo Boh ponižuje pýchu namyslených, ale ochraňuje človeka skromného pohľadu.
30
Nevinného človeka zachráni, aj ty budeš zachránený, lebo máš ruky čisté. Boh je ďaleko a zlo víťazí
Jób 22:1
Jób 22:2
Jób 22:3
Jób 22:4
Jób 22:5
Jób 22:6
Jób 22:7
Jób 22:8
Jób 22:9
Jób 22:10
Jób 22:11
Jób 22:12
Jób 22:13
Jób 22:14
Jób 22:15
Jób 22:16
Jób 22:17
Jób 22:18
Jób 22:19
Jób 22:20
Jób 22:21
Jób 22:22
Jób 22:23
Jób 22:24
Jób 22:25
Jób 22:26
Jób 22:27
Jób 22:28
Jób 22:29
Jób 22:30
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42