A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 21

1
Potom odpovedal Jób:
2
Počúvajte moje slová, počúvajte pozorne, doprajte mi toto potešenie,
3
strpteže, kým ja rozprávam, keď dokončím, môžete sa posmievať.
4
Vari sa sťažujem na smrteľníka? Či bez príčiny strácam trpezlivosť?
5
Venujte mi pozornosť, úžas vás pojme, ruku si položíte na ústa.
6
Keď na to myslím, aj mňa hrôza zachváti a celé telo začne sa mi triasť.
7
Prečo bezbožní majú dlhý život, mrú vo vysokom veku, veľkí a mocní?
8
Vidia, ako sa ich deti usadzujú a ich ratolesti im pretrvávajú pred očami,
9
ich rodiny žijú v pokoji a bez strachu, prút Božej spravodlivosti sa ich nedotýka.
10
Ich býk je spoľahlivo plodný a ich kravy sa telia, nie sú jalové.
11
Ich chlapci pobiehajú ako jahňatá, ich deti poskakujú ako jelene,
12
vyspevujú si za zvuku tamburín a citary, zabávajú sa za zvuku píšťal.
13
Ich život sa končí v blahobyte, pokojne schádzajú do hrobu.
14
Bohu vravia: "Nechaj nás, nechceme poznať tvoje cesty!
15
Kto je ten Všemohúci, aby sme mu slúžili, čo by sme získali, keby sme ho vzývali?"
16
Či bezbožníci nedržia šťastie vo svojej hrsti, hoci ich zásady sú ďaleko od Božích?
17
Či svetlo bezbožníkovi často vyháša? Ako často doľahne na nich nešťastie, ako často im Boží hnev nadelí utrpenie?
18
Ako často sú hnaní vetrom sťa slamka, ako pleva schytená víchrom?
19
Či ho bude Boh trestať v jeho deťoch? Nie, nech jeho skára a nech to pocíti!
20
Nech na vlastné oči vidí svoju záhubu, nech sa napije hnevu všemohúceho Boha!
21
Akú radosť môže mať zo svojich detí, ktoré zostanú po ňom, keď sled jeho mesiacov bude preťatý?
22
Či možno poúčať Boha, Boha, ktorý súdi aj nebešťanov?
23
Človek môže zomrieť v plnej sile, obklopený blahobytom a šťastím,
24
bedrá mu prekypujú tukom a kosti má plné šťavnatého špiku;
25
iný zomiera s roztrpčenou dušou, lebo nikdy nezakúsil šťastie;
26
ale obidvoch uložia do prachu a červy ich rovnako pokryjú.
27
Ó, dobre viem, čo si vy myslíte, aké nástrahy proti mne kujete.
28
Viem, že sa opýtate: "Kdeže je teraz dom toho veľkého pána, čo sa stalo so stanom, kde bývali bezbožníci?"
29
Či ste sa nikdy nedopytovali cestujúcich? Ich svedectvá nemôžete zaprieť — 
30
že zlý býva ušetrený, keď príde nešťastie, pred dňom hnevu sa skryje?
31
Ktože mu do očí vyčíta jeho skutky, kto mu odplatí všetko, čo popáchal?
32
Keď ho vynesú na cintorín, nad jeho hrobom budú držať stráž
33
i hrudy zeme sú mu ľahké a všetci ľudia idú v sprievode za ním.
34
Aká prázdna je vaša potecha, ako falošne znejú vaše odpovede!
Jób 21:1
Jób 21:2
Jób 21:3
Jób 21:4
Jób 21:5
Jób 21:6
Jób 21:7
Jób 21:8
Jób 21:9
Jób 21:10
Jób 21:11
Jób 21:12
Jób 21:13
Jób 21:14
Jób 21:15
Jób 21:16
Jób 21:17
Jób 21:18
Jób 21:19
Jób 21:20
Jób 21:21
Jób 21:22
Jób 21:23
Jób 21:24
Jób 21:25
Jób 21:26
Jób 21:27
Jób 21:28
Jób 21:29
Jób 21:30
Jób 21:31
Jób 21:32
Jób 21:33
Jób 21:34
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42