A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 20

1
Sofar z Naamatu mu povedal:
2
Moja utrápená myseľ núti ma odpovedať, a preto sa ponáhľam hovoriť:
3
počul som reči, ktoré ma urážajú, ale duch môjho rozlišovania dáva mi odpoveď.
4
Či nevieš, že to bolo tak odjakživa, odkedy bol človek na zem postavený,
5
že víťazný jasot bezbožných má krátke trvanie a radosť odpadlíka je len na chvíľku?
6
Aj keby postavou narástol do neba a hlava sa mu dotýkala oblakov,
7
bude zmetený naveky ako jeho vlastný trus a tí, čo ho vídali, povedia: "Kdeže je?"
8
Odletí ako sen a stratí sa, zahnaný ako nočná vidina;
9
oči, ktoré ho vídali, už ho neuvidia, neuzrú ho už na jeho mieste.
10
Jeho deti budú sa zaliečať chudobným a jeho ruky budú vracať jeho bohatstvo.
11
Mladistvá sila, ktorá plnila jeho kosti, bude ležať s ním v prachu.
12
Zlo má pre neho sladkú chuť, ako pochúťku obracia ho na jazyku,
13
vychutnáva ho a nechce prehltnúť, omáľa ho vo svojich ústach,
14
ale tento pokrm sa mu v útrobách pokazí, v jeho črevách sa zmení na hadí jed.
15
Pohltal bohatstvá, ale ich vyvráti, Boh mu ich vyženie z brucha.
16
Nacical sa zmijinho jedu a jazyk zmije aj jeho zabije.
17
Nevychľastá už potoky oleja, rieky medu a smotany;
18
musí vyvrátiť svoje zisky, nezhltne ich, vydávi svoje zárobky nestrávené,
19
lebo opustil chudobných, zaberal domy, ktoré nestaval.
20
Nakoľko niet konca-kraja jeho pažravosti a nezachránia ho jeho poklady,
21
nič nezostalo, čo by nepožral, a tak jeho blahobyt dlho netrvá.
22
Keď už splnil všetky svoje túžby, začnú úzkosti, všelijaké nešťastia doľahnú na neho.
23
Bude túžiť naplniť si brucho, ale Boh zošle naň plameň svojho hnevu, ukrutnými strelami zasiahne mu telo:
24
ak unikne železným zbraniam, bronzový luk ho prestrelí,
25
chrbát mu prerazí šíp, blýskavý hrot jeho pečeň a hrôza zaľahne na neho.
26
Čakajú naň najväčšie tmy, strávi ho oheň ľuďmi nezažatý a zhltne aj pozostalých v jeho stane.
27
Nebo odhalí jeho vinu a zem sa postaví proti nemu.
28
Zásoby jeho domu odtečú ako potoky v deň hnevu.
29
Taká je Božia odplata pre bezbožného, dedičstvo, ktoré určil prekliatemu. Skutočnosť to vyvracia
Jób 20:1
Jób 20:2
Jób 20:3
Jób 20:4
Jób 20:5
Jób 20:6
Jób 20:7
Jób 20:8
Jób 20:9
Jób 20:10
Jób 20:11
Jób 20:12
Jób 20:13
Jób 20:14
Jób 20:15
Jób 20:16
Jób 20:17
Jób 20:18
Jób 20:19
Jób 20:20
Jób 20:21
Jób 20:22
Jób 20:23
Jób 20:24
Jób 20:25
Jób 20:26
Jób 20:27
Jób 20:28
Jób 20:29
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42