A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 2

1
Istého dňa, keď Boží synovia zasa predstúpili pred Jahveho, aj Satan prišiel s nimi.
2
Vtedy Jahve povedal Satanovi: "Odkiaľ prichádzaš?" — 
3
"Z obchôdzky krížom-krážom po zemi," odpovedal. Jahve nato Satanovi: "Všimol si si môjho sluhu Jóba? Niet mu podobného na zemi: človek bezúhonný a statočný, ktorý si ctí Boha a chráni sa zlého! Vydržal vo svojej bezúhonnosti a naozaj nadarmo si ma nabádal proti nemu, aby bol zničený!"
4
A Satan odpovedal: "Kožu za kožu! Všetko, čo človek len má, dá za svoj život.
5
Ale vztiahni len ruku, keď sa dotkneš jeho kostí a jeho tela, do tváre ti bude zlorečiť!" — 
6
"Dobre," povedal Jahve Satanovi, "je v tvojej moci, ale jeho život predsa ušetri!"
7
A Satan odišiel spred Jahveho. A ranil Jóba zlými vredmi od päty po temeno hlavy.
8
Jób vzal črep, aby sa mohol oškrabovať a utiahol sa na hŕbu popola.
9
Vtedy mu povedala jeho žena: "Ešte vždy zotrvávaš vo svojej čnosti? Prekľaj Boha a zhyň!"
10
Jób jej odpovedal: "Táraš ako hlupaňa! Ak prijímame šťastie ako dar od Boha, prečo neprijať takisto nešťastie!" Vo všetkom tomto nešťastí Jób nezhrešil svojimi slovami.
11
Správy o všetkom tomto nešťastí, ktoré zastihlo Jóba, došli k jeho trom priateľom. Vydali sa na cestu, každý zo svojej krajiny, Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu. Keď boli spolu, rozhodli sa, že mu pôjdu prejaviť sústrasť a potešiť ho.
12
Už zďaleka upreli naň oči, ale nepoznali ho. Vtedy vypukli v usedavý plač. Každý si roztrhol odev a hádzal si prach na hlavu.
13
Potom si posadali na zem vedľa neho a zostali tak sedem dní a sedem nocí. Nikto ho slovom neoslovil, lebo boli zarazení pohľadom na takú veľkú bolesť.
Jób 2:1
Jób 2:2
Jób 2:3
Jób 2:4
Jób 2:5
Jób 2:6
Jób 2:7
Jób 2:8
Jób 2:9
Jób 2:10
Jób 2:11
Jób 2:12
Jób 2:13
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42