A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 21
Istého dňa, keď Boží synovia zasa predstúpili pred Jahveho, aj Satan prišiel s nimi.
2
Vtedy Jahve povedal Satanovi: "Odkiaľ prichádzaš?" — 
3
"Z obchôdzky krížom-krážom po zemi," odpovedal. Jahve nato Satanovi: "Všimol si si môjho sluhu Jóba? Niet mu podobného na zemi: človek bezúhonný a statočný, ktorý si ctí Boha a chráni sa zlého! Vydržal vo svojej bezúhonnosti a naozaj nadarmo si ma nabádal proti nemu, aby bol zničený!"
4
A Satan odpovedal: "Kožu za kožu! Všetko, čo človek len má, dá za svoj život.
5
Ale vztiahni len ruku, keď sa dotkneš jeho kostí a jeho tela, do tváre ti bude zlorečiť!" — 
6
"Dobre," povedal Jahve Satanovi, "je v tvojej moci, ale jeho život predsa ušetri!"
7
A Satan odišiel spred Jahveho. A ranil Jóba zlými vredmi od päty po temeno hlavy.
8
Jób vzal črep, aby sa mohol oškrabovať a utiahol sa na hŕbu popola.
9
Vtedy mu povedala jeho žena: "Ešte vždy zotrvávaš vo svojej čnosti? Prekľaj Boha a zhyň!"
10
Jób jej odpovedal: "Táraš ako hlupaňa! Ak prijímame šťastie ako dar od Boha, prečo neprijať takisto nešťastie!" Vo všetkom tomto nešťastí Jób nezhrešil svojimi slovami.
11
Správy o všetkom tomto nešťastí, ktoré zastihlo Jóba, došli k jeho trom priateľom. Vydali sa na cestu, každý zo svojej krajiny, Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu. Keď boli spolu, rozhodli sa, že mu pôjdu prejaviť sústrasť a potešiť ho.
12
Už zďaleka upreli naň oči, ale nepoznali ho. Vtedy vypukli v usedavý plač. Každý si roztrhol odev a hádzal si prach na hlavu.
13
Potom si posadali na zem vedľa neho a zostali tak sedem dní a sedem nocí. Nikto ho slovom neoslovil, lebo boli zarazení pohľadom na takú veľkú bolesť.