A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 19

1
Potom odpovedal Jób:
2
Dokiaľ mi budete dušu sužovať, mliaždiť ma svojimi rečami?
3
Už deviaty raz ma urážate a týrate bez hanby.
4
Keby som aj naozaj pochybil, tak chyba je moja vlastná.
5
Ale ak naozaj chcete ma omráčiť a odôvodniť to, čo sa mi hanobne vyčíta,
6
vedzte, že Boh sám ma ničí, on na mňa hodil svoju sieť.
7
Ak kričím "násilie", nik mi neodpovedá, ak volám o pomoc, nedostávam spravodlivosti.
8
Zamuroval mi cestu, nemôžem preraziť, na chodník mi navalil nešťastie.
9
Zbavil ma slávy u ľudí, zhodil mi korunu z hlavy.
10
Zo všetkých strán ma podkopal, aby som zahynul, moju nádej vyrval s koreňmi ako strom.
11
Jeho hnev zahorel proti mne, počíta ma medzi svojich nepriateľov.
12
Jeho nájazdníci dorazili v útočnom šíku, razia si cestu ku mne, obľahli môj stan zo všetkých strán.
13
Vlastní bratia sa ma stránia, moji nepriatelia sa mi odcudzili.
14
Zmizli moji susedia a známi, zabudli na mňa hostia môjho domu.
15
Moje vlastné slúžky majú ma za cudzieho, stal som sa cudzincom v ich očiach.
16
Ak volám sluhu, nedá mi odpoveď, hoci ho prosím ako o milosť.
17
Môj dych sa hnusí mojej manželke, zapácham vlastnej rodine.
18
Aj chlapčiská majú ma na posmech, keď sa namáham povstať, smejú sa mi.
19
Všetci moji druhovia sa ma hrozia, proti mne sa postavili tí, ktorých som mal rád.
20
Celé telo mi pod kožou prepadá hnilobe a kosti sa mi obnažujú ako zuby.
21
Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, vy, priatelia moji, lebo sa ma dotkla Božia ruka!
22
Prečo ma prenasledujete, ako ma prenasleduje Boh? Ešte ste sa ma dosýta nenaužierali?
23
Kiež by moje slová boli zaznačené, kiež by ich vyryli ako nápis,
24
vytesali dlátom železným a oloveným, aby zostali naveky v tvrdej skale!
25
Ale ja viem, že môj Obranca žije a napokon posledný povstane na moju obranu.
26
Keď zasa precitnem, postaví ma k sebe a v tomto tele uvidím Boha.
27
Uvidím ho, veru, a bude môj, na vlastné oči ho uvidím a nebude mi cudzincom. Srdce sa mi zviera v hrudi, keď vravíte:
28
"Načo by sme ho prenasledovali my? Veď koreň jeho zla je v ňom samom."
29
Bojte sa meča, namiereného na vás, meča, ktorý zničí všetku zlobu, potom poznáte, že je ešte sudca! Poriadok spravodlivosti nepozná výnimku
Jób 19:1
Jób 19:2
Jób 19:3
Jób 19:4
Jób 19:5
Jób 19:6
Jób 19:7
Jób 19:8
Jób 19:9
Jób 19:10
Jób 19:11
Jób 19:12
Jób 19:13
Jób 19:14
Jób 19:15
Jób 19:16
Jób 19:17
Jób 19:18
Jób 19:19
Jób 19:20
Jób 19:21
Jób 19:22
Jób 19:23
Jób 19:24
Jób 19:25
Jób 19:26
Jób 19:27
Jób 19:28
Jób 19:29
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42