A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 18

1
Potom Bildad zo Šuachu odpovedal:
2
Kedy už prestanete s vašimi rečami? Dobre si rozmyslite, potom budeme hovoriť!
3
Ako si to predstavuješ, že nás za hovädá pokladáš? V tvojich očiach sme len divá zver?
4
Ó, keď ty aj od hnevu pukneš, či sa zem stane púšťou, aby dokázala, že ty máš pravdu, alebo skaly sa pohnú zo svojho miesta?
5
Nie veru, ale svetlo bezbožníka zhasne, nezažiari plameň na jeho ohnisku;
6
pohasne svetlo v jeho stane, celkom zhasne lampa, čo nad ním svietila.
7
Nohy sa mu potkýnajú pre jeho zlobu a jeho plány zhodia ho na zem;
8
rúti sa nohami rovno do siete, bo kráča po sieti, čo zakrýva jamu,
9
osídlo ho chytí za pätu, pasca sa nad ním zatvorí,
10
lebo na zemi je skrytá slučka pre neho, na chodníku ho pasca čaká.
11
Odvšadiaľ sa rúti na neho strach, všade ho za pätami stíha.
12
Jeho druhom sa stáva hlad, nešťastie je stále po jeho boku.
13
Choroba mu rozožiera kožu, prvorodenec smrti hltá mu údy.
14
Vytrhnú ho z bezpečného domova a privedú pred hrozného kráľa,
15
v jeho stane nik nebude bývať, sírou bude posypané jeho bydlisko.
16
Zoschnú mu korene naspodku a hore mu konáre zvädnú.
17
Pamiatka naň vymizne z krajiny, nezanechá meno na svete.
18
Zaženú ho zo svetla do tmy, zapudia ho zo sveta živých.
19
Nezanechá potomka ani dediča v národe, nikoho nenechá na svojom mieste.
20
Na západe užasnú pri zvesti o jeho páde, na východe sa zdesením zachvejú.
21
Taký je veru osud príbytkov hriešnikov, domovov tých, čo na Boha nedbajú! Víťazstvo viery u človeka opusteného Bohom i ľuďmi
Jób 18:1
Jób 18:2
Jób 18:3
Jób 18:4
Jób 18:5
Jób 18:6
Jób 18:7
Jób 18:8
Jób 18:9
Jób 18:10
Jób 18:11
Jób 18:12
Jób 18:13
Jób 18:14
Jób 18:15
Jób 18:16
Jób 18:17
Jób 18:18
Jób 18:19
Jób 18:20
Jób 18:21
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42