A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 17

1
Ubitý som na duchu, moje dni hasnú, hrobári na mňa čakajú.
2
Okolo mňa samý posmeškár, ich urážky skalili moje oko.
3
Ty sám mi buď teda zárukou pred tebou, lebo kto iný by sa zaručil za mňa!
4
Preto sa žiadna ruka nezdvihne, veď si ich mysli múdrosť odoprel.
5
Ak taký človek vydá priateľa na záhubu, oči jeho detí sa zakalia.
6
Stal som sa príslovečným medzi ľuďmi, predmetom posmechu pred očami všetkých;
7
oči sa mi od žiaľu skalili, celé telo mi vychudlo na tieň.
8
Čestní ľudia nad tým zhrození žasnúc, nevinní sa pohoršujú nad mojou bezbožnosťou,
9
ale spravodlivý ide ďalej svojou cestou, kto má čisté ruky, nachodí posilu.
10
Nože, všetci dovedna, skúste to znovu, medzi vami veru múdreho nenájdem.
11
Moje dni ubehli s mojimi zámermi, roztrhli sa vlákna môjho srdca.
12
Z noci sa chce robiť deň, už je, vraj, blízko svetlo zaháňajúce temnoty.
13
Ak si zariadim v podsvetí svoj dom, ak si lôžko v temnotách rozložím,
14
ak hrob nazvem svojím otcom a červa matkou a či sestrou,
15
kdeže sa podela moja nádej, ktože sa stará o moje šťastie?
16
Či do podsvetia so mnou zostúpia, či sa vnoria so mnou do prachu? Hnev nezmôže nič proti poriadku spravodlivosti
Jób 17:1
Jób 17:2
Jób 17:3
Jób 17:4
Jób 17:5
Jób 17:6
Jób 17:7
Jób 17:8
Jób 17:9
Jób 17:10
Jób 17:11
Jób 17:12
Jób 17:13
Jób 17:14
Jób 17:15
Jób 17:16
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42