A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 15

1
Elifaz z Temanu povedal:
2
Či múdry človek odpovedá dôvodmi zo vzduchu, dokazuje niečo zvírením východného vetra?
3
Či sa bráni prázdnymi slovami, rečami celkom bez osohu?
4
Naviac, ty zaháňaš od seba bázeň Božiu, nedovolíš iným hovoriť pred Bohom.
5
Tvoja zloba ti diktuje také slová, osvojil si si reč prefíkaných.
6
Vlastné ústa ťa odsudzujú, nie ja, tvoje pery svedčia proti tebe.
7
Či si sa narodil ako prvý z ľudí, prišiel si na svet ešte pred vrchmi?
8
Vari načúvaš na tajnej rade Božej a všetka múdrosť je len u teba?
9
Čože vieš, a my nevieme? Čože rozumieš, a my nechápeme?
10
Je medzi nami šedivý i starý, starší vekom ako tvoj otec,
11
nevážiš si Božiu útechu a naše umiernené slová?
12
Ako ťa vášeň unáša! Ako ti sršia oči,
13
keď proti Bohu obraciaš svoj hnev a zo svojich úst vypúšťaš takéto reči!
14
Čo je človek, aby sa vyhlasoval za čistého, prečo by sa dieťa ženy malo za spravodlivého?
15
Ak sa Boh ani na svojich svätých nespolieha a Nebesia nie sú v jeho očiach čisté,
16
o koľko menej človek odporný a skazený, ktorý neprávosť pije ako vodu.
17
Rozpoviem ti, ak ma len počúvneš, porozprávam ti svoju skúsenosť,
18
aj to, čo vyučovali múdri ľudia a nezatajili to, čo prijali od predkov,
19
len im bola daná táto zem a cudzinec sa tu neusadil:
20
Bezbožník sa po celý život úzkosťou trasie i násilník po všetky roky, čo mu zostávajú.
21
Poplašné hlasy znejú mu v ušiach, v čase pokoja zbojník sa naň vrhá.
22
Nemôže dúfať, že unikne temnej smrti, cíti, že je vyhliadnutý pod meč,
23
že je prikázaný supom za korisť, vie, že sa blíži deň jeho záhuby.
24
Náhle naň dopadne hrôza a úzkosť, vrhnú sa naň ako kráľ hotový na útok,
25
lebo zdvihol ruku proti Bohu, odvážil sa vzdorovať Všemohúcemu,
26
zaútočil naň s pyšne zdvihnutým čelom, celou váhou svojho vypuklého štítu.
27
Ale hoci má tvár vyplnenú tukom a boky kypiace tučnotou,
28
mestá, v ktorých býva, budú rozrúcané, domy budú opustené a rozpadnú sa čoskoro v hŕby rozvalín.
29
Nadlho nezostane bohatý, nepotrvá jeho majetok, do zeme korene nezapustí,
30
nikdy nevyjde z biedy. Úpal mu vysuší výhonky, víchor mu skmáše kvety.
31
Nech sa nespolieha na svoje vysoké postavenie, lebo všetko, čo získal, rozplynie sa v klam.
32
Predčasne bude obťatý a konáre sa mu už nerozzelenajú.
33
Bude ako vinič, čo zhadzuje svoje hrozno, ako oliva, čo striasa svoje kvety.
34
Lebo bezbožné pokolenie bude neplodné, oheň strávi stany, postavené z úplatkov.
35
Počali zlobu — a porodili pohromu, plod ich života je klamanie a podvod. Od ľudskej nespravodlivosti k Božej spravodlivosti
Jób 15:1
Jób 15:2
Jób 15:3
Jób 15:4
Jób 15:5
Jób 15:6
Jób 15:7
Jób 15:8
Jób 15:9
Jób 15:10
Jób 15:11
Jób 15:12
Jób 15:13
Jób 15:14
Jób 15:15
Jób 15:16
Jób 15:17
Jób 15:18
Jób 15:19
Jób 15:20
Jób 15:21
Jób 15:22
Jób 15:23
Jób 15:24
Jób 15:25
Jób 15:26
Jób 15:27
Jób 15:28
Jób 15:29
Jób 15:30
Jób 15:31
Jób 15:32
Jób 15:33
Jób 15:34
Jób 15:35
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42