A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 121
Vtedy odpovedal Jób:
2
Bezpochyby, vy ste ľudia dokonalí a s vami vymrie všetka Múdrosť!
3
Ale i ja mám rozum tak ako vy, v ničom nie som horší od vás; kto by všetko toto nevedel?
4
A predsa som priateľovi na posmech, lebo volám k Bohu, aby mi dal odpoveď, na posmech som, hoci som nevinný a nábožný.
5
Šťastný v myšlienkach pohŕda nešťastným, ktorý sa pod údermi kláti,
6
zakiaľ stany zbojcov sú na pokoji, tí, čo Boha hnevajú, žijú si bezpečne, akoby Boha v hrsti mali!
7
Ale spýtaj sa zveri, nech ťa poučí, nebeských vtákov, nech ti povedia,
8
zemských plazova, nech ťa poučia, a morských rýb, nech ti oznámia!
9
Kto by z toho všetkého nemohol poznať, že to stvorila Božia ruka?
10
On má v rukách život všetkého, čo žije, i dych každého človeka.
11
Či ucho nerozozná reči, ako podnebie chutná zas jedlo?
12
Šediny prinášajú človeku múdrosť a s vysokým vekom prichádza mu rozvaha,
13
ale všetka múdrosť i moc je od Boha, jemu patrí rozumnosť a rozvaha.
14
Ak on niečo zrúca, nik to znovu nepostaví, koho on zatvorí, tomu neotvorí nikto.
15
Ak zastaví vody, nastane suchota, ak ich porozpúšťa, rozvracajú zem.
16
Moc i úspech sú od neho, v jeho moci je poblúdený i ten, čo ho zviedol.
17
Radcov necháva správať sa ako bláznove a sudcov zbavuje rozumu.
18
Rozväzuje putá uložené kráľmi a týchto zbavuje znakov kráľovskej moci.
19
Kňazov necháva správať sa ako bláznov a veľkomožných privádza k pádu.
20
Umlčí tých, ktorým ľudia verili, a starcom úsudok odníma.
21
Potupou zahŕňa kniežatá, zráža spupnosť mocných.
22
Odkrýva tajomstvá ukryté v temnotách a svetlo vnáša do hlbokej tmy.
23
Zveľadí národy a nechá ich vymrieť. Rozšíri ich a potom zas vykorení.
24
Odníme múdrosť vladárom krajiny a nechá ich blúdiť bezcestnou púšťou,
25
tápať vo tme, bez svetla, nechá ich blúdiť ako opitých.