A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 12

1
Vtedy odpovedal Jób:
2
Bezpochyby, vy ste ľudia dokonalí a s vami vymrie všetka Múdrosť!
3
Ale i ja mám rozum tak ako vy, v ničom nie som horší od vás; kto by všetko toto nevedel?
4
A predsa som priateľovi na posmech, lebo volám k Bohu, aby mi dal odpoveď, na posmech som, hoci som nevinný a nábožný.
5
Šťastný v myšlienkach pohŕda nešťastným, ktorý sa pod údermi kláti,
6
zakiaľ stany zbojcov sú na pokoji, tí, čo Boha hnevajú, žijú si bezpečne, akoby Boha v hrsti mali!
7
Ale spýtaj sa zveri, nech ťa poučí, nebeských vtákov, nech ti povedia,
8
zemských plazova, nech ťa poučia, a morských rýb, nech ti oznámia!
9
Kto by z toho všetkého nemohol poznať, že to stvorila Božia ruka?
10
On má v rukách život všetkého, čo žije, i dych každého človeka.
11
Či ucho nerozozná reči, ako podnebie chutná zas jedlo?
12
Šediny prinášajú človeku múdrosť a s vysokým vekom prichádza mu rozvaha,
13
ale všetka múdrosť i moc je od Boha, jemu patrí rozumnosť a rozvaha.
14
Ak on niečo zrúca, nik to znovu nepostaví, koho on zatvorí, tomu neotvorí nikto.
15
Ak zastaví vody, nastane suchota, ak ich porozpúšťa, rozvracajú zem.
16
Moc i úspech sú od neho, v jeho moci je poblúdený i ten, čo ho zviedol.
17
Radcov necháva správať sa ako bláznove a sudcov zbavuje rozumu.
18
Rozväzuje putá uložené kráľmi a týchto zbavuje znakov kráľovskej moci.
19
Kňazov necháva správať sa ako bláznov a veľkomožných privádza k pádu.
20
Umlčí tých, ktorým ľudia verili, a starcom úsudok odníma.
21
Potupou zahŕňa kniežatá, zráža spupnosť mocných.
22
Odkrýva tajomstvá ukryté v temnotách a svetlo vnáša do hlbokej tmy.
23
Zveľadí národy a nechá ich vymrieť. Rozšíri ich a potom zas vykorení.
24
Odníme múdrosť vladárom krajiny a nechá ich blúdiť bezcestnou púšťou,
25
tápať vo tme, bez svetla, nechá ich blúdiť ako opitých.
Jób 12:1
Jób 12:2
Jób 12:3
Jób 12:4
Jób 12:5
Jób 12:6
Jób 12:7
Jób 12:8
Jób 12:9
Jób 12:10
Jób 12:11
Jób 12:12
Jób 12:13
Jób 12:14
Jób 12:15
Jób 12:16
Jób 12:17
Jób 12:18
Jób 12:19
Jób 12:20
Jób 12:21
Jób 12:22
Jób 12:23
Jób 12:24
Jób 12:25
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42