A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 11

1
Potom prehovoril Sofar z Naamatu:
2
Či toľké reči majú zostať bez odpovede, človek mnohovravný má mať vždy pravdu?
3
Tvoje dlhé reči vari všetkých umlčia, budeš sa vysmievať a nik ťa nevysmeje?
4
Ty vravíš: "Moje správanie je správne, čistý som v Božích očiach."
5
Kiež by Boh prehovoriť ráčil a vlastnými ústami ti odpovedal,
6
vyjavil ti taje Múdrosti, aké podivuhodné účinky má, vtedy by si vedel, že žiada menej, ako si zaslúžiš.
7
Môžeš ty preniknúť tajomstvá Božie, preskúmať dokonalosti Všemohúceho?
8
To je vyššie ako nebesia; nič nedokážeš. Hlbšie je to ako podsvetie; nič nezrozumieš.
9
Ich miera je dlhšia ako zem a širšia ako oceán.
10
Ak Boh prejde pomimo a utají to, alebo vyhlási verejne, kto mu to zabráni?
11
Lebo on vie, ktorí ľudia sú zlí, a keď vidí zlobu, či si ju nevšimne?
12
Či môže zmúdrieť nerozumný človek a z divého osla zrodiť sa muž?
13
Kiež by si teraz svoju myseľ pripravil a svoje ruky zdvihol k modlitbe!
14
Ak si konal zlo, odhoď ho, nedaj zlobe prebývať v tvojom stane!
15
Potom môžeš zdvihnúť svoju tvár bez viny, budeš pevný, nepoznáš strach.
16
Vtedy zabudneš na svoje útrapy, budú len spomienkou na dávnu povodeň,
17
potom začneš život jasnejší než poludnie a tma sa ti na ráno premení.
18
Budeš mať dôveru, lebo máš nádej, rozhliadnuc sa navôkol pokojne si ľahneš.
19
Kým budeš odpočívať, nik ťa nevyruší. Veľkí ľudia prídu hľadať tvoju priazeň.
20
Bezbožných postihne slepota, nemajú úniku, jedinou nádejou je im zúfalstvo. Božia múdrosť sa prejavuje najmä v jeho ničivej moci
Jób 11:1
Jób 11:2
Jób 11:3
Jób 11:4
Jób 11:5
Jób 11:6
Jób 11:7
Jób 11:8
Jób 11:9
Jób 11:10
Jób 11:11
Jób 11:12
Jób 11:13
Jób 11:14
Jób 11:15
Jób 11:16
Jób 11:17
Jób 11:18
Jób 11:19
Jób 11:20
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42