A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 10

1
Mne sa život spríkril, popustím teda uzdu svojmu žiaľu, vylejem horkosť svojej roztrpčenej duše.
2
Poviem Bohu: Neodsudzuj ma, prezraď mi, z čoho ma viníš.
3
Čo máš z toho, že ma utláčaš, že pokoruješ dielo svojich rúk a napomáhaš zámerom bezbožných?
4
Či aj ty máš iba telesné oči, či aj ty vidíš všetko, ako to vidí smrteľník?
5
Či tvoje dni sú ako dni smrteľných a tvoje roky ako ľudské dni,
6
že na mne vyhľadávaš vinu, že chceš odkryť moje hriechy,
7
hoci vieš, že som nevinný a z tvojej ruky nik ma nevyrve?
8
Tvoje ruky ma urobili, vytvorili ma, a naraz sa obrátiš a chceš ma zničiť?
9
Rozpomeň sa, že si ma stvárnil ako hlinu, či ma chceš zasa na prach obrátiť?
10
Či si ma ako mlieko nevylial, dal si mi zhustnúť ako hrudke syra,
11
zaodial ma kožou i telom, utkal vedno z kostí a nervov?
12
Potom si mi dal život i ustavičnú priazeň a starostlivo bdel nad mojím dychom.
13
A predsa to bola tvoja tajná myšlienka, viem, tvoj úmysel to bol,
14
že budeš hľadieť, či sa prehreším, a nenecháš ma bez trestu za moje viny.
15
Ak som skutočne vinný, beda mi! Ak som nevinný, neodvážim sa zdvihnúť hlavu, potupou presýtený, spitý bolesťou.
16
Keby som bol hrdý ako lev, skrotil by si ma, ukázal by si na mne zázračnú svoju moc,
17
znovu by si zaútočil na mňa a s väčším hnevom proti mne vyslal by si nové sily na útok.
18
Prečo si ma vyviedol z materského lona! Kiež by som bol zomrel a nik ma neuzrel,
19
boli by ma niesli od lona do hrobu, a bol by som ako ten, čo sa nikdy nezrodil.
20
Či dni môjho žitia nie sú krátke a mizivé, nechaj ma, aby som bol na chvíľku šťastný,
21
prv, než bez návratu odídem do zeme temnôt, do tieňov smrti,
22
do zeme tmavej, do tmy rozkladu, kde svitu niet, kde vládne večná noc! Božia múdrosť požaduje Jóbovo priznanie
Jób 10:1
Jób 10:2
Jób 10:3
Jób 10:4
Jób 10:5
Jób 10:6
Jób 10:7
Jób 10:8
Jób 10:9
Jób 10:10
Jób 10:11
Jób 10:12
Jób 10:13
Jób 10:14
Jób 10:15
Jób 10:16
Jób 10:17
Jób 10:18
Jób 10:19
Jób 10:20
Jób 10:21
Jób 10:22
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42