A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 11
V krajine Uc žil človek menom Jób. Bol to človek bezúhonný a statočný, ktorý ctil Boha a chránil sa zlého.
2
Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry.
3
Mal sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto párov volov, päťsto oslíc a veľký počet sluhov. Tento človek bol najväčší medzi synmi Východu.
4
Jeho synovia sa schádzavali a robili hostiny každý vo svojom dome a pozývali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili s nimi.
5
Len čo skončil rad hostín, Jób ich volal k sebe, aby ich očistil. Na druhý deň ráno obetoval celopaly za každého z nich, hovoril si totiž: "Možno, že moji synovia zhrešili a urazili Boha vo svojich srdciach." Tak to robieval Jób zakaždým.
6
Istého dňa, keď Boží synovia prišli predstaviť sa Jahvemu, aj Satan predstúpil s nimi.
7
Jahve povedal Satanovi: "Odkiaľ prichádzaš?" — "Z obchôdzky krížom-krážom po zemi," odpovedal Satan.
8
Jahve nato: "Všimol si si môjho sluhu Jóba? Niet mu podobného na zemi: človek bezúhonný a statočný, ktorý si ctí Boha a chráni sa zlého."
9
A Satan odpovedal: "Vari si Jób zadarmo ctí Boha?
10
Či si nepostavil ochranný plot okolo neho, okolo jeho rodiny a okolo všetkého, čím len vládne? Požehnávaš všetko, na čo sa len podujme, jeho čriedy sa namnožili po celom kraji.
11
Ale vztiahni len ruku a dotkni sa jeho majetku, a do tváre ti bude zlorečiť!"
12
"Dobre," povedal Jahve Satanovi, "všetko, čo len má, je v tvojej moci. Chráň sa však položiť svoju ruku na neho samého." A Satan sa vzdialil spred Jahveho
13
Stalo sa toho dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jedli a pili víno u najstaršieho brata,
14
prišiel k Jóbovi posol so správou: "Tvoje voly orali a oslice sa popásali povedľa, tu znenazdania na ne padli Sabejci a pobrali ich, keď tvojich paholkov pobili mečom.
15
Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
16
Ten ešte nedopovedal, už prichádzal druhý a hovoril: "Z neba spadol Boží oheň, spálil tvoje ovce i tvojich valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
17
Tento ešte ani nedopovedal, už prichádzal iný a vravel: "Chaldejci, rozdelení na tri tlupy, urobili nájazd na tvoje ťavy a pobrali ich, keď tvojich sluhov pobili mečom. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
18
Tento ešte ani neskončil, už pribehol iný a povedal: "Tvoji synovia a dcéry jedli a pili víno u svojho najstaršieho brata.
19
Tu sa zrazu prihnal ohromný víchor od púšte, oprel sa o štyri uhly domu, ten sa zrútil na mladých ľudí a oni zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
20
Vtedy Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, potom sa hodil tvárou na zem a povedal:
21
"Nahý som vyšiel z lona matky, nahý sa tam vrátim. Jahve dal, Jahve vzal. Nech je zvelebené Jahveho meno!"
22
Vo všetkom tomto nešťastí Jób nezhrešil a nedovolil si nijakú neprístojnosť voči Bohu.