A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 1

1
V krajine Uc žil človek menom Jób. Bol to človek bezúhonný a statočný, ktorý ctil Boha a chránil sa zlého.
2
Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry.
3
Mal sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto párov volov, päťsto oslíc a veľký počet sluhov. Tento človek bol najväčší medzi synmi Východu.
4
Jeho synovia sa schádzavali a robili hostiny každý vo svojom dome a pozývali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili s nimi.
5
Len čo skončil rad hostín, Jób ich volal k sebe, aby ich očistil. Na druhý deň ráno obetoval celopaly za každého z nich, hovoril si totiž: "Možno, že moji synovia zhrešili a urazili Boha vo svojich srdciach." Tak to robieval Jób zakaždým.
6
Istého dňa, keď Boží synovia prišli predstaviť sa Jahvemu, aj Satan predstúpil s nimi.
7
Jahve povedal Satanovi: "Odkiaľ prichádzaš?" — "Z obchôdzky krížom-krážom po zemi," odpovedal Satan.
8
Jahve nato: "Všimol si si môjho sluhu Jóba? Niet mu podobného na zemi: človek bezúhonný a statočný, ktorý si ctí Boha a chráni sa zlého."
9
A Satan odpovedal: "Vari si Jób zadarmo ctí Boha?
10
Či si nepostavil ochranný plot okolo neho, okolo jeho rodiny a okolo všetkého, čím len vládne? Požehnávaš všetko, na čo sa len podujme, jeho čriedy sa namnožili po celom kraji.
11
Ale vztiahni len ruku a dotkni sa jeho majetku, a do tváre ti bude zlorečiť!"
12
"Dobre," povedal Jahve Satanovi, "všetko, čo len má, je v tvojej moci. Chráň sa však položiť svoju ruku na neho samého." A Satan sa vzdialil spred Jahveho
13
Stalo sa toho dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jedli a pili víno u najstaršieho brata,
14
prišiel k Jóbovi posol so správou: "Tvoje voly orali a oslice sa popásali povedľa, tu znenazdania na ne padli Sabejci a pobrali ich, keď tvojich paholkov pobili mečom.
15
Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
16
Ten ešte nedopovedal, už prichádzal druhý a hovoril: "Z neba spadol Boží oheň, spálil tvoje ovce i tvojich valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
17
Tento ešte ani nedopovedal, už prichádzal iný a vravel: "Chaldejci, rozdelení na tri tlupy, urobili nájazd na tvoje ťavy a pobrali ich, keď tvojich sluhov pobili mečom. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
18
Tento ešte ani neskončil, už pribehol iný a povedal: "Tvoji synovia a dcéry jedli a pili víno u svojho najstaršieho brata.
19
Tu sa zrazu prihnal ohromný víchor od púšte, oprel sa o štyri uhly domu, ten sa zrútil na mladých ľudí a oni zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil."
20
Vtedy Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, potom sa hodil tvárou na zem a povedal:
21
"Nahý som vyšiel z lona matky, nahý sa tam vrátim. Jahve dal, Jahve vzal. Nech je zvelebené Jahveho meno!"
22
Vo všetkom tomto nešťastí Jób nezhrešil a nedovolil si nijakú neprístojnosť voči Bohu.
Jób 1:1
Jób 1:2
Jób 1:3
Jób 1:4
Jób 1:5
Jób 1:6
Jób 1:7
Jób 1:8
Jób 1:9
Jób 1:10
Jób 1:11
Jób 1:12
Jób 1:13
Jób 1:14
Jób 1:15
Jób 1:16
Jób 1:17
Jób 1:18
Jób 1:19
Jób 1:20
Jób 1:21
Jób 1:22
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42