A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ester 9

1
Nariadenia kráľovského výnosu vošli do platnosti trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, adara. V ten istý deň, keď nepriatelia Židov dúfali, že prevládnu nad nimi, nastal pravý opak: Židia prevládli nad svojimi nepriateľmi.
2
Vo všetkých provinciách kráľa Xerxa, vo všetkých mestách, v ktorých bývali, sa zhromaždili, aby udreli na tých, ktorí plánovali ich záhubu. Nik sa neosmelil odporovať im, lebo strach zo Židov doľahol na všetky národy.
3
Vysokí hodnostári, satrapovia, miestodržitelia a kráľovskí úradníci podporovali Židov, lebo ich zachvátil strach pred Mardochejom.
4
Mardochej bol významnou osobnosťou v kráľovskom paláci a po všetkých provinciách sa šíril o ňom chýr: Mardochej sa stáva veľkým človekom.
5
Židia sa teda vrhli mečom na svojich nepriateľov, pozabíjali ich a zničili.
6
Len v Súzach, v hlavnom meste, pobili a zničili päťsto mužov.
7
Zabili tiež Paršandatu, Dalfona, Aspatu,
8
Poratu, Adalia, Aridatu,
9
Parmaštu, Arizaja, Aridaja a Vajzatu,
10
desiatich synov Amana, Hamdatovho syna, nepriateľa Židov. Ale do plienenia sa nedali.
11
Ešte toho istého dňa sa kráľ dozvedel počet pobitých v hlavnom meste Súzach
12
a kráľovnej Ester povedal: "Len v hlavnom meste Súzach pobili Židia päťsto mužov a desiatich Amanových synov. Čo potom porobili v ostatných kráľovských provinciách! Čo si ešte žiadaš, dostaneš, čo si okrem toho želáš, stane sa."
13
"Ak je to kráľova vôľa," odpovedala Ester, "nech Židia v Súzach môžu konať aj zajtra podľa zákona vydaného nadnes a nech telá desiatich Amanových synov povešajú na šibenice!"
14
Kráľ vydal rozkaz, aby sa tak stalo. Výnos bol vyhlásený v Súzach a desať Amanových synov povešali.
15
Židia sa v Súzach znovu zišli štrnásteho dňa mesiaca adar a pobili v Súzach tristo mužov, ale do plienenia sa nedali.
16
Ostatní Židia v kráľovských provinciách sa spojili na obranu svojich životov. Zbavili sa svojich nepriateľov a pobili z nich sedemdesiatpäťtisíca, ale do plienenia sa nedali.
17
To bolo trinásteho dňa mesiaca adar. Štrnásteho odpočívali a ten deň urobili dňom hostín a radosti.
18
Židia v Súzach sa zišli trinásteho a štrnásteho dňa toho mesiaca, odpočívali pätnásteho a ten deň urobili dňom hostín a radosti.
19
Preto vidiecki Židia, ktorí bývali v neopevnených dedinách, ustanovili si za deň hostín a radosti štrnásty deň mesiaca adar ako sviatok, keď si navzájom posielajú dary. (a) Ale tí, čo bývajú v mestách, svätia ako šťastný deň pätnásty adar, vtedy sa veselia a vzájomne si posielajú dary.
20
Mardochej opísal všetky tieto udalosti a tento spis rozoslal všetkým Židom, ktorí bývali v provinciách kráľa Xerxa, blízkych i vzdialených.
21
Prikázal im, aby každoročne slávili štrnásty a pätnásty deň mesiaca adar,
22
lebo to boli dni, keď sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, keď sa pre nich zmenilo utrpenie na radosť a žiaľ na veselosť. Vyzýval ich, aby tieto dni boli pre nich dňami hostín a radosti, aby počas nich posielali dary priateľom a chudobným.
23
Židia prijali to, čo už začali aj sami zachovávať a o čom im Mardochej písal:
24
ako Aman, Hamdatov syn, Agagčan, prenasledovateľ všetkých Židov, plánoval ich skazu a hodil "pur", totiž lós, na ich úplné zničenie.
25
Ale keď vec prišla pred kráľa, ten vydal písomné nariadenie, aby nešťastie, ktoré zamýšľal proti Židom, padlo na jeho hlavu a aby on a jeho synovia boli obesení na šibenici.
26
Preto sa tieto dni nazývajú "purim", podľa slova "pur". A tak podľa toho, čo bolo napísané v Mardochejovom liste a čo oni sami videli a zažili,
27
Židia záväzne zobrali na seba, na svojich potomkov a na všetkých, ktorí sa k nim pridružia, že budú sláviť tieto dva dni bez odvolania ako každoročný sviatok prikázaným spôsobom a v určenom čase,
28
že tieto dni sa budú pripomínať a sláviť z pokolenia na pokolenie v každej rodine, v každej provincii, v každom meste a že tieto dni Purim nikdy nezmiznú spomedzi Židov a že ich spomienka nikdy nezanikne medzi ich potomstvom.
29
Kráľovná Ester, Abichailova dcéra napísala s plnou autoritou, aby dodala dôležitosti tomuto druhému listu,
30
a rozoslala listy všetkým Židom v dvadsiatich siedmich provinciách Xerxovho kráľovstva so slovami pokoja a príkazu vernosti
31
žiadajúc, aby prijali záväzky týchto dní Purim v určenom čase, ako im to predpísal Žid Mardochej a ako k tomu zaviazali sami seba a svojich potomkov, aj s pôstom a nárekmi. 32 Takto Esterino nariadenie uzákonilo predpisy Purim a to bolo zapísané do knihy.
Ester 9:1
Ester 9:2
Ester 9:3
Ester 9:4
Ester 9:5
Ester 9:6
Ester 9:7
Ester 9:8
Ester 9:9
Ester 9:10
Ester 9:11
Ester 9:12
Ester 9:13
Ester 9:14
Ester 9:15
Ester 9:16
Ester 9:17
Ester 9:18
Ester 9:19
Ester 9:20
Ester 9:21
Ester 9:22
Ester 9:23
Ester 9:24
Ester 9:25
Ester 9:26
Ester 9:27
Ester 9:28
Ester 9:29
Ester 9:30
Ester 9:31
Ester 1 / Est 1
Ester 2 / Est 2
Ester 3 / Est 3
Ester 4 / Est 4
Ester 5 / Est 5
Ester 6 / Est 6
Ester 7 / Est 7
Ester 8 / Est 8
Ester 9 / Est 9
Ester 10 / Est 10