A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ester 6

1
Tej noci kráľ nemohol usnúť, nuž rozkázal, aby doniesli knihu Pamätí alebo Kroník. Čítali mu z nej.
2
Tam bolo zapísané, že Mardochej podal správu o Bitganovi a Terešovi, dvoch kráľovských eunuchoch, strážcoch kráľovského prahu, ktorí sa spikli, že vložia ruky na kráľa Xerxa.
3
Kráľ sa nato opýtal: "Aké vyznačenie alebo poctu za to dostal Mardochej?" Kráľovskí dvorania, ktorí boli v službe, mu povedali: "Nič sa nespravilo pre Mardocheja."
4
Kráľ sa ich potom spýtal: "Kto je to v predsieni?" Aman práve vkročil do vonkajšej predsiene kráľovského paláca požiadať kráľa, aby dal obesiť Mardocheja na šibenicu, ktorú preňho pripravil.
5
Kráľovskí dvorania mu teda odpovedali: "V predsieni stojí Aman." "Nech vstúpi," rozkázal kráľ.
6
Len čo vstúpil, kráľ mu povedal: "Čo sa má urobiť človekovi, ktorého chce kráľ vyznamenať?" Aman si pomyslel: "Koho by kráľ chcel veľmi vyznamenať, než mňa?"
7
Preto povedal kráľovi: "Ak kráľ chce niekoho poctiť,
8
nech prinesú kráľovské rúcho, ktoré nosieva sám kráľ, a nech privedú koňa, na ktorom kráľ jazdieva, nech mu vložia na hlavu kráľovskú korunu.
9
Nech potom zveria šaty i koňa najvznešenejšiemu z kráľovských kniežat, ten nech oblečie toho človeka, ktorého chce kráľ poctiť, nech ho vyvedie na koni na námestie, vyvolávajúc pred ním: Pozrite, ako sa zaobchádza s mužom, ktorého chce kráľ vyznamenať!"
10
Vtedy kráľ povedal Amanovi: "Vezmi ihneď rúcho i koňa a všetko, čo si povedal, urob Mardochejovi, Židovi, ktorý slúži pri Kráľovskej bráne. Nevynechaj nič z toho, čo si povedal!"
11
Aman teda vzal šaty a koňa, obliekol Mardocheja a viedol ho po námestí, vyvolávajúc pred ním: "Pozrite, ako sa zaobchádza s mužom, ktorého chce kráľ vyznamenať!"
12
Potom sa Mardochej vrátil ku Kráľovskej bráne a Aman sa ponáhľal domov zarmútený, so zastretou hlavou.
13
Porozprával svojej žene Zereš a svojim priateľom všetko, čo sa mu prihodilo. Jeho žena Zereš a jeho priatelia mu povedali: "Ak Mardochej, pred ktorým si začal upadať, je zo židovského rodu, ty nad ním nezvíťazíš, ale budeš pred ním padať čoraz nižšie."
14
Ešte sa o tom s ním zhovárali, keď prišli kráľovskí eunuchovia, aby odviedli Amana na hostinu, ktorú pripravila kráľovná Ester.
Ester 6:1
Ester 6:2
Ester 6:3
Ester 6:4
Ester 6:5
Ester 6:6
Ester 6:7
Ester 6:8
Ester 6:9
Ester 6:10
Ester 6:11
Ester 6:12
Ester 6:13
Ester 6:14
Ester 1 / Est 1
Ester 2 / Est 2
Ester 3 / Est 3
Ester 4 / Est 4
Ester 5 / Est 5
Ester 6 / Est 6
Ester 7 / Est 7
Ester 8 / Est 8
Ester 9 / Est 9
Ester 10 / Est 10