A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ester 5

1
Na tretí deň Ester zakončila svoje modlitby. Odložila kajúce rúcho a obliekla sa do všetkej svojej nádhery. (a) Keď sa zaskvela krásou, vzývala Boha, ktorý nad všetkým bdie a všetko chráni. Potom si vzala dve slúžky. O jednu sa zľahka opierala, druhá šla za ňou a niesla jej vlečku. (b) Žiarila dokonalou krásou, jej rumenná tvár bola usmiata, akoby otvorená láske, ale srdce sa jej zvieralo strachom. (c) Prešla všetkými bránami a zastala pred kráľom. Sedel na svojom kráľovskom tróne, odetý do plnej kráľovskej nádhery a skvel sa zlatom a drahokamami, budiaci hrôzu. (d) Zdvihol tvár žiariacu kráľovskou dôstojnosťou a pozrel na ňu nahnevaným pohľadom. Kráľovnej prišlo zle, omdlievajúc zbledla a sklonila sa na hlavu slúžky, ktorá ju sprevádzala. (e) Vtedy Boh zmenil kráľovo srdce a vnukol mu prívetivosť. Vo veľkej úzkosti zoskočil z trónu a chytil ju do náručia, kým neprišla k sebe. Tešil ju pokojnými slovami: (f) "Čo sa stalo, Ester? Ja som tvoj brat. Neboj sa! Nezomrieš! Naše nariadenie platí iba pre našich poddaných. Pristúp bližšie!"
2
A kráľ zdvihol zlaté žezlo a položil jej ho na šiju, bozkal ju a povedal: "Hovor!" Ona odpovedala: (a) "Videla som ťa, pane môj, ako Božieho anjela a srdce sa mi zľaklo pred tvojím majestátom. Lebo si úžasný, pane, ale tvoja tvár je plná láskavosti." (b) Keď to povedala, zamdlela. Kráľ sa preľakol a všetci dvorania ju kriesili.
3
Kráľ jej povedal: "Čo je, kráľovná Ester? Čo si želáš? Keby to bola aj polovica kráľovstva, dostaneš to!"
4
Ester odpovedala: "Ak sa kráľovi páči, nech príde dnes s Amanom na hostinu, ktorú som mu pripravila."
5
Kráľ nato: "Priveďte rýchlo Amana, aby splnil Esterino želanie!" A tak prišiel kráľ s Amanom na hostinu, ktorú Ester pripravila.
6
Keď sa pilo víno, povedal kráľ Ester: "Čo si zažiadaš, dostaneš. Čo si zaželáš, hoci aj polovicu kráľovstva, stane sa."
7
Ester odpovedala: "Moja žiadosť a moje želanie je:
8
ak som naozaj našla milosť v kráľových očiach, ak chce naozaj vypočuť moju žiadosť a splniť moje želanie, nech zajtra znovu príde s Amanom na hostinu, ktorú pre nich pripravím. Zajtra urobím, čo povedal kráľ."
9
V ten deň odchádzal Aman s veselým a rozjareným srdcom, ale keď videl pri Kráľovskej bráne Mardocheja, ako nepovstal a neprejavil nijakú obavu pred ním, nasrdil sa.
10
Ovládol sa však a odišiel domov. Zavolal svojich priateľov a Zereš, svoju ženu.
11
Dlho pred nimi hovoril o svojom skvelom bohatstve, o množstve svojich detí, o tom, ako ho kráľ vyznačil a povýšil nad všetky kniežatá a dvoranov.
12
"A to nie je všetko," dodal Aman, "kráľovná Ester nepozvala nikoho, iba mňa, aby som sprevádzal kráľa na hostine, ktorú pripravila, a pozvala ma znovu na zajtra spolu s kráľom.
13
Ale všetko toto neznamená pre mňa nič, dokiaľ vidím Žida Mardocheja pri Kráľovskej bráne!"
14
Vtedy mu povedali žena Zereš a priatelia: "Daj postaviť šibenicu vysokú päťdesiat lakťov a ráno požiadaj kráľa, aby na ňu dal obesiť Mardocheja. Len choď s kráľom na hostinu v dobrej nálade." Rada sa Amanovi zapáčila a dal postaviť šibenicu.
Ester 5:1
Ester 5:2
Ester 5:3
Ester 5:4
Ester 5:5
Ester 5:6
Ester 5:7
Ester 5:8
Ester 5:9
Ester 5:10
Ester 5:11
Ester 5:12
Ester 5:13
Ester 5:14
Ester 1 / Est 1
Ester 2 / Est 2
Ester 3 / Est 3
Ester 4 / Est 4
Ester 5 / Est 5
Ester 6 / Est 6
Ester 7 / Est 7
Ester 8 / Est 8
Ester 9 / Est 9
Ester 10 / Est 10