A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ester 10

1
Kráľ Xerxes uložil daň na krajinu a na ostrovy.
2
Všetky kráľove mocné a odvážne skutky, ako aj hodnosť, ktorou Mardocheja povýšil, sú zapísané v knihách Letopisov kráľa Médov a Peržanov.
3
Lebo Žid Mardochej bol prvý po kráľovi Xerxovi a veľkým človekom medzi Židmi, milovaný všetkými bratmi, lebo pracoval pre dobro svojho ľudu a staral sa o šťastie všetkých jeho potomkov. (a) A Mardochej povedal: "Všetko toto je od Boha. (b) Spomínam si totiž na sen, ktorý som o tom mal, nič z toho nezostalo nesplnené: (c) pramienok, ktorý sa stal riekou, svetlo, slnko, množstvo vody. Ester je tá rieka, kráľ si ju vzal za manželku a urobil ju kráľovnou. (d) Dvaja draci, to som ja a Aman. (e) Národy, to sú tí, čo sa spolčili, aby vyhubili meno Židov. (f) Môj národ je Izrael, tí, čo volali k Bohu a boli zachránení. Hej, Pán zachránil svoj ľud, Pán nás zbavil všetkého zlého. Boh vykonal veľké znamenia a zázraky, aké sa nikdy nestali medzi národmi! (g) Preto Boh hodil dva lósy, jeden pre Boží ľud, druhý pre všetky národy. (h) A tieto dva lósy padli na hodinu, na čas a deň, určený podľa Božieho rozhodnutia pre všetky národy. (i) Boh si spomenul na svoj ľud a prisúdil spravodlivosť svojmu dedičstvu. (k) Nech preto v Izraeli, v Božom ľude, svätia tieto dni v mesiaci adar, štrnásteho a pätnásteho toho mesiaca, zhromaždeniami, radosťou a veselosťou pred Bohom po všetky pokolenia, naveky!" Poznámka ku gréckemu prekladu (l) Štvrtého roku kraľovania Ptolemaia a Kleopatry, Dozitej, ktorý hovoril, že je kňazom a Levitom, a jeho syn Ptolemaios priniesli tento list o Purim tvrdiac, že je hodnoverný a že ho preložil Lysimach, Ptolemaiov syn, z Jeruzalema.
Ester 10:1
Ester 10:2
Ester 10:3
Ester 1 / Est 1
Ester 2 / Est 2
Ester 3 / Est 3
Ester 4 / Est 4
Ester 5 / Est 5
Ester 6 / Est 6
Ester 7 / Est 7
Ester 8 / Est 8
Ester 9 / Est 9
Ester 10 / Est 10