A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 4

1
Keď sa Sanbalat, Tobija, Arabi, Ammonci a Aždoďania dozvedeli, že opravy jeruzalemských hradieb pokračujú — že sa začínajú uzavierať trhliny — , veľmi sa nahnevali;
2
všetci sa spolu sprisahali, že zaútočia na Jeruzalem a spôsobia zmätok.
3
My sme sa vtedy modlili k svojmu Bohu a na obranu mesta sme postavili stráž vo dne i v noci.
4
V Júdovi sa hovorilo: "Klesajú sily nosičov, sutín je príliš mnoho, nikdy nebudeme vládať dobudovať hradby."
5
Naši nepriatelia zasa vyhlásili: "Ani sa nenazdajú, ani nebudú vidieť, len keď budeme stáť medzi nimi: pobijeme ich a zastavíme prácu."
6
Prichádzali Židia, ktorí bývali v ich susedstve, a varovali nás zo desaťkrát: "Tiahnu proti nám zo všetkých miest, v ktorých bývajúc."
7
Postavili sad teda na nižšie ležiace miesta za hradbami, na nechránené úseky; rozostavil som ľud podľa rodín, ozbrojený mečmi, oštepmi a lukmi.
8
Keď som videl ich strach, vstal som a vyhlásil som pred veľmožmi, úradníkmi a ostatným ľudom: "Nebojte sa ich! Pamätajte na Pána, veľkého a hrozného, a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a svoje dcéry, svoje ženy a svoje domy!"
9
Keď sa naši nepriatelia dozvedeli, že sme boli upozornení a že Boh zmaril ich úmysel, stiahli sa a my sme sa všetci vrátili k múru, každý ku svojej práci.
10
Ale od toho dňa iba polovica mojich ľudí pracovala na stavbe, druhá časť s oštepmi, štítmi a lukmi a v pancieroch stáli za Júdovcami,
11
ktorí stavali múr. Aj nosiči boli ozbrojení: jednou rukou každý robil svoju prácu, v druhej držali kopiju.
12
Každý z budujúcich mal svoj meč pripravený na opasku, vedľa mňa stál trubač s rohom.
13
Povedal som veľmožom, úradníkom a ostatnému ľudu: "Dielo je veľké a rozsiahle a my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého.
14
Zhromaždite sa okolo nás na miesto, odkiaľ počujete zvuk rohu, a náš Boh bude bojovať za nás."
15
Tak sme pokračovali v našej robote, od východu rannej zory, až kým sa nezažali hviezdy.
16
V tom čase som ešte povedal ľudu: "Nech každý i so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme, tak nám v noci pomôžu pri stráži a vo dne pri práci."
17
Ale ani ja, ani moji bratia, ani moji ľudia, ani chlapi z mojej osobnej stráže nevyzliekali sme si šaty; každý mal svoju zbraň po pravici.
Nehemiáš 4:1
Nehemiáš 4:2
Nehemiáš 4:3
Nehemiáš 4:4
Nehemiáš 4:5
Nehemiáš 4:6
Nehemiáš 4:7
Nehemiáš 4:8
Nehemiáš 4:9
Nehemiáš 4:10
Nehemiáš 4:11
Nehemiáš 4:12
Nehemiáš 4:13
Nehemiáš 4:14
Nehemiáš 4:15
Nehemiáš 4:16
Nehemiáš 4:17
Nehemiáš 1 / Neh 1
Nehemiáš 2 / Neh 2
Nehemiáš 3 / Neh 3
Nehemiáš 4 / Neh 4
Nehemiáš 5 / Neh 5
Nehemiáš 6 / Neh 6
Nehemiáš 7 / Neh 7
Nehemiáš 8 / Neh 8
Nehemiáš 9 / Neh 9
Nehemiáš 10 / Neh 10
Nehemiáš 11 / Neh 11
Nehemiáš 12 / Neh 12
Nehemiáš 13 / Neh 13