A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezdráš 4

1
Keď nepriatelia Júdu a Benjamína počuli, že tí, čo sa navrátili zo zajatia, budujú svätyňu Jahvemu, Bohu Izraela,
2
prišli k Zorobabelovi, k Jozuemu a k hlavám rodín a povedali im: "Chceme stavať s vami, lebo uctievame vášho Boha tak ako vy a obetujeme mu od čias Asarhadona, asýrskeho kráľa, ktorý nás sem priviedol."
3
Ale Zorobabel, Jozue a ostatné hlavy izraelských rodín im odpovedali: "Vy s nami nemôžete stavať Chrám nášho Boha: lebo my sami musíme stavať pre Jahveho, Boha Izraela, ako nám prikázal perzský kráľ Kýros."
4
Vtedy ľud tej krajiny znechucoval judský ľud a zastrašoval ho, aby nestavali;
5
podplácali proti nim kráľovských radcove, aby marili ich plány po všetky dni perzského kráľa Kýra až po kraľovanie perzského kráľa Dária.
6
Za kraľovania Xerxa, na počiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na judských a jeruzalemských obyvateľov.
7
Za Artaxerxových čias Mitridat, Tabeel a ostatní ich druhovia napísali proti Jeruzalemu perzskému kráľovi Artaxerxovi. List bol napísaný aramejským písmom a v aramejskej reči.
8
Miestodržiteľ Rechum a pisár Šimšaj napísali kráľovi Artaxerxovi proti Jeruzalemu tento list.
9
Miestodržiteľ Rechum, pisár Šimšaj a ostatní ich druhovia; sudcovia, legáti, perzskí úradníci; ľudia z Uruku, Babylona a zo Súz, to je Elamci,
10
a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Ašurbanipal odviedol a usadil v mestách Samárie a v ostatnom kraji za riekou Eufrat.
11
Toto je odpis listu, ktorý mu poslali: "Kráľovi Artaxerxovi tvoji sluhovia, ľudia spoza rieky Eufrat.
12
A teraz nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vyšli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, znovu stavajú to odbojné a zlé mesto; opravujú hradby a opravujú základy.
13
Teraz nech je známe kráľovi, že ak to mesto bude znovu vybudované a jeho hradby obnovené, nebudú platiť dane, poplatky, ani clá, a tak nakoniec môj kráľ utrpí škodu.
14
Teraz teda, keďže sme v dvornej službe, nezdá sa nám slušné hľadieť na kráľovu pohanu, preto posielame kráľovi túto správu,
15
aby dal pátrať v knihe Pamätností tvojich otcov: v týchto Pamätnostiach nájdeš a poznáš, že toto mesto je mesto buričské, škodlivé kráľom a provinciám a že v ňom robievali vzbury od starodávnych čias. Preto toto mesto bolo zničené.
16
Oznamujeme kráľovi, že ak toto mesto bude znovu vybudované a jeho hradby dokončené, nebudeš už mať podiel v kraji za riekou Eufrat!"
17
Kráľ poslal túto odpoveď: "Miestodržiteľovi Rechumovi, pisárovi Šimšajovi a ich ostatným druhom bývajúcim v Samárii a ostatným za riekou Eufrat, pokoj! A teraz
18
list, ktorý ste mi poslali, bol zreteľne prečítaný predo mnou.
19
Na môj rozkaz pátrali a zistili, že toto mesto sa od dávnych čias búrilo proti kráľom a v ňom sa strojili vzbury a povstania.
20
V Jeruzaleme vládli mocní králi a ovládali celý kraj za Eufratom; a platili sa im dane, poplatky a clá.
21
Vydajte teda rozkaz, aby tí ľudia prestali: to mesto sa nesmie stavať, kým nevydám iný rozkaz.
22
Buďte v tejto veci obozretní, aby ste sa nedopustili omylu, aby nevznikla väčšia škoda na úkor kráľov."
23
Keď potom odpis listu kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, miestodržiteľom, pisárom Šimšajom a ich ostatnými druhmi, títo sa ponáhľali do Jeruzalema k Židom a zastavili ich prácu násilím a mocou.
24
Takto boli zastavené práce na Božom chráme v Jeruzaleme a boli prerušené až do druhého roku vlády perzského kráľa Dária.
Ezdráš 4:1
Ezdráš 4:2
Ezdráš 4:3
Ezdráš 4:4
Ezdráš 4:5
Ezdráš 4:6
Ezdráš 4:7
Ezdráš 4:8
Ezdráš 4:9
Ezdráš 4:10
Ezdráš 4:11
Ezdráš 4:12
Ezdráš 4:13
Ezdráš 4:14
Ezdráš 4:15
Ezdráš 4:16
Ezdráš 4:17
Ezdráš 4:18
Ezdráš 4:19
Ezdráš 4:20
Ezdráš 4:21
Ezdráš 4:22
Ezdráš 4:23
Ezdráš 4:24
Ezdráš 1 / Ezd 1
Ezdráš 2 / Ezd 2
Ezdráš 3 / Ezd 3
Ezdráš 4 / Ezd 4
Ezdráš 5 / Ezd 5
Ezdráš 6 / Ezd 6
Ezdráš 7 / Ezd 7
Ezdráš 8 / Ezd 8
Ezdráš 9 / Ezd 9
Ezdráš 10 / Ezd 10