A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 7

1
Keď Šalamún skončil modlitbu, zostúpil z neba oheň, spálil celopal a obety a Jahveho sláva naplnila Chrám.
2
Kňazi nemohli vstúpiť do Jahveho domu, lebo Jahveho sláva naplnila Jahveho dom.
3
Keď všetci Izraelci videli zostupovať oheň a Jahveho slávu spočívať na Chráme, hodili sa tvárou na zem na dlažbu; klaňali sa a velebili Jahveho, "lebo je dobrý a jeho láska trvá naveky".
4
Kráľ a všetok ľud prinášali obety pred Jahvem.
5
Kráľ Šalamún zabil na obetu 22 000 býkov a 120 000 oviec. Tak kráľ a celý ľud zasvätili Jahveho chrám.
6
Kňazi stáli na svojich miestach a Leviti oslavovali Jahveho hudobnými nástrojmi, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid, aby sprevádzali spev na oslavu Jahveho, "lebo jeho láska trvá naveky". Oni prednášali chvály zložené Dávidom. Pred nimi kňazi trúbili na trúbach a všetok Izrael stál.
7
Šalamún posvätil stred nádvoria, ktoré bolo pred Jahveho chrámom, lebo tam obetoval celopaly, nekrvavé obety a tuk obiet spoločenstva. Bronzový oltár, ktorý urobil Šalamún, nestačil pojať celopaly, nekrvavé obety, ani tuk.
8
V tom čase slávil Šalamún sviatok po sedem dní a celý Izrael s ním, veľmi veľké zhromaždenie od Vchodu do Chamatu až po Egyptský potok.
9
Na ôsmy deň bolo slávnostné zhromaždenie, lebo posviacku oltára slávili sedem dní a sviatok slávili tiež sedem dní.
10
Dvadsiateho tretieho dňa siedmeho mesiaca Šalamún prepustil domov ľudí natešených a nadchnutých dobrodením, ktoré Jahve preukázal Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu izraelskému ľudu.
11
Šalamún dokončil Jahveho chrám a kráľovský palác a zdarilo sa všetko, čo si želal uskutočniť v Jahveho dome i vo svojom.
12
Vtedy sa Šalamúnovi v noci zjavil Jahve a povedal mu: "Vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto za dom obiet.
13
Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem, alebo dopustím mor na svoj ľud,
14
ak sa môj ľud, nad ktorým sa vzýva moje Meno, pokorí, bude ma prosiť a bude ma hľadať a bude ľutovať svoje zlé správanie, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.
15
Odteraz budú moje oči otvorené a moje uši pozorné na modlitby prednesené na tomto mieste.
16
Odteraz som si vyvolil a posvätil tento dom, aby v ňom bolo navždy moje Meno, moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni.
17
A zasa ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodil tvoj otec Dávid, a robiť všetko, čo som ti prikázal, zachovávajúc moje zákony a nariadenia,
18
upevním tvoj kráľovský trón, ako som sa zaviazal tvojmu otcovi Dávidovi slovami: "Nikdy ti nebude chýbať potomok na tróne Izraela."
19
Ale ak sa odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje zákony a nariadenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete slúžiť cudzím bohom a budete sa im klaňať,
20
vytrhnem vás zo zeme, ktorú som vám dal; tento Chrám, ktorý som zasvätil svojmu Menu, odvrhnem spred svojej tváre a urobím z neho predmet posmechu u všetkých národov.
21
Nad týmto Chrámom, ktorý je taký vyvýšený, užasne každý, kto pôjde okolo, a zvolá: ‚Prečo to Jahve urobil tejto krajine a tomuto Chrámu?‘
22
Odpovedia: ‚Preto, lebo opustili Jahveho, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im. Preto Jahve uviedol na nich všetko toto zlo.‘"
2 Kroník 7:1
2 Kroník 7:2
2 Kroník 7:3
2 Kroník 7:4
2 Kroník 7:5
2 Kroník 7:6
2 Kroník 7:7
2 Kroník 7:8
2 Kroník 7:9
2 Kroník 7:10
2 Kroník 7:11
2 Kroník 7:12
2 Kroník 7:13
2 Kroník 7:14
2 Kroník 7:15
2 Kroník 7:16
2 Kroník 7:17
2 Kroník 7:18
2 Kroník 7:19
2 Kroník 7:20
2 Kroník 7:21
2 Kroník 7:22
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36