A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 5

1
Vtedy sa dokončili všetky práce, ktoré kráľ Šalamún vykonal na Jahveho chráme. A Šalamún doniesol všetko, čo jeho otec Dávid obetoval, striebro, zlato a všetky predmety, a uložil ich do pokladnice Božieho Chrámu.
2
Vtedy Šalamún zavolal do Jeruzalema starších Izraela, všetky hlavy kmeňov a kniežatá izraelských rodín, aby preniesli archu Jahveho zmluvy z Dávidovho mesta, čiže zo Siona.
3
Všetci muži Izraela sa zhromaždili ku kráľovi v siedmom mesiaci počas sviatku.
4
Všetci starší Izraela prišli a Leviti niesli archu.
5
Niesli archu, Stan Stretávania a všetky posvätné predmety, ktoré boli v Stane; niesli to levitskí kňazi.
6
Potom kráľ Šalamún a celé spoločenstvo Izraela, zhromaždené pri ňom pred archou, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že to pre množstvo nebolo možné spočítať, ani odhadnúť.
7
Kňazi vniesli archu Jahveho zmluvy na jej miesto do chrámového Debiru, to je do Svätyne Svätých, pod krídla cherubov.
8
Keďže cherubi mali roztiahnuté krídla nad miestom archy, zastierali zhora archu a jej žrde.
9
Tie boli natoľko dlhé, že ich konce bolo vidieť zo Svätyne pred Debirom, ale odinakadiaľ nie; tam zostali až do dnešného dňa.
10
V arche nebolo nič, len dve kamenné dosky, ktoré ta vložil Mojžiš na Chorebe, keď Jahve uzavrel zmluvu s Izraelom pri ich vyjdení z Egypta.
11
Keď kňazi vyšli zo Svätyne, lebo sa posvätili všetci kňazi, ktorí tam boli, neberúc ohľad na poriadok tried,
12
levitskí speváci, všetci, čo prislúchali Asafovi, Hemanovi a Jedutunovi, so svojimi synmi a so svojimi bratmi, oblečení do jemného bieleho plátna bysu, hrali na cimbaloch, lýrach a citarách stojac východne od oltára a spolu s nimi stodvadsať kňazov trúbilo na trúbach.
13
Všetci trubači a speváci jednohlasne chválili a oslavovali Jahveho; za zvukov trúb, cimbalov a hudobných nástrojov chválili Jahveho, "lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky" — a Svätyňa sa naplnila oblakom Jahveho slávy.
14
Kňazi nemohli ďalej vykonávať svoju službu pre oblak, lebo Jahveho sláva naplnila Boží chrám.
2 Kroník 5:1
2 Kroník 5:2
2 Kroník 5:3
2 Kroník 5:4
2 Kroník 5:5
2 Kroník 5:6
2 Kroník 5:7
2 Kroník 5:8
2 Kroník 5:9
2 Kroník 5:10
2 Kroník 5:11
2 Kroník 5:12
2 Kroník 5:13
2 Kroník 5:14
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36