A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 4

1
Urobil bronzový oltár dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký.
2
Urobil aj more, uliate z kovu, s priemerom desať lakťov, s kruhovitým obvodom, päť lakťov vysoké; tridsaťlakťová šnúra zmerala jeho obvod dookola.
3
Pod vonkajším obvodom ho dookola lemovali zvieratá podobné býkom. Dva rady býkov boli zakrivené na desiatich lakťoch obvodu mora a boli odliate spolu s morom.
4
More spočívalo na dvanástich býkoch, tri boli obrátené na sever, tri boli obrátené na západ, tri boli obrátené na juh a tri boli obrátené na východ; nad nimi bolo more a všetky ich zadné časti boli obrátené dnu.
5
Bolo hrubé ako dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, ako ľaliový kvet. Obsahovalo vyše tritisíc batov.
6
Urobil desať umývadiel na umývanie. Päť postavil sprava a päť zľava, aby v nich umývali obety na celopal, ktoré v nich očisťovali. More slúžilo na umývanie pre kňazov.
7
Urobil desať zlatých svietnikov podľa predpisu a postavil ich do Hekalu, päť sprava a päť zľava.
8
Urobil desať stolov, ktoré postavil v Hekale, päť sprava a päť zľava. Urobil tiež sto zlatých čiaš na kropenie.
9
Spravil nádvorie kňazov, veľké nádvorie a jeho brány, ktoré pokryl bronzom.
10
More postavil na pravú stranu, na juhovýchod.
11
Potom Churam zhotovil hrnce, lopaty a čaše na kropenie. Dokončil všetky práce, ktoré konal pre kráľa Šalamúna v Božom chráme:
12
dva stĺpy; obe guľaté hlavice na vrcholci stĺpov; dve mrežovania na zakrytie dvoch guľatých hlavíc na vrcholci stĺpov;
13
štyristo granátových jabĺk na obe mrežovania: granátové jablká pre každé mrežovanie boli v dvoch radoch;
14
desať podvozkov a desať umývadiel na podvozkoch;
15
jedno more a dvanásť býkov pod morom;
16
popolnice, lopaty, vidlice a všetky k tomu príslušné predmety zhotovil z lešteného bronzu Churam-Abi kráľovi Šalamúnovi pre Jahveho chrám.
17
Kráľ ich odlieval v hlinených formách v oblasti Jordánu, medzi Sukkotom a Ceredou.
18
Šalamún urobil všetky tieto predmety vo veľkom množstve, lebo sa nehľadelo na váhu bronzu.
19
Šalamún zhotovil všetky predmety určené pre Boží Chrám: zlatý oltár a stoly, na ktorých boli predkladané chleby;
20
svietniky a ich lampy, ktoré mali horieť, ako bolo predpísané, pred Debirom, všetko z čistého zlata;
21
kvety, lampy a nožnice zo zlata, všetko z čistého zlata;
22
nože, čaše na kropenie, misky a kadidelnice, všetko z rýdzeho zlata; brána Chrámu, vnútorné dvere (do Svätyne Svätých) a dvere do Chrámu (pre Hekal) boli zo zlata.
2 Kroník 4:1
2 Kroník 4:2
2 Kroník 4:3
2 Kroník 4:4
2 Kroník 4:5
2 Kroník 4:6
2 Kroník 4:7
2 Kroník 4:8
2 Kroník 4:9
2 Kroník 4:10
2 Kroník 4:11
2 Kroník 4:12
2 Kroník 4:13
2 Kroník 4:14
2 Kroník 4:15
2 Kroník 4:16
2 Kroník 4:17
2 Kroník 4:18
2 Kroník 4:19
2 Kroník 4:20
2 Kroník 4:21
2 Kroník 4:22
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36