A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 31
Šalamún začal stavať Jahveho dom v Jeruzaleme na vrchu Morija, kde sa Boh zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana.
2
Stavať začal druhého mesiaca štvrtého roku svojej vlády.
3
Stavba Božieho domu, ktorý začal stavať Šalamún, mala tieto rozmery: dĺžka šesťdesiat lakťov starej miery, šírka dvadsať.
4
Predsieň, ktorá bola vpredu, mala dĺžku dvadsať lakťov, ktorá sa rovnala šírke Chrámu, a výšku stodvadsať lakťov. Zvnútra ju Šalamún pokryl čistým zlatom.
5
Veľkú miestnosť obložil jedľovým drevom, obtiahol ju výborným zlatom a ozdobil palmami a retiazkami.
6
Sieň vyložil vzácnymi kameňmi na ozdobu. Zlato bolo zlato parvaimské.
7
Zlatom bola pokrytá sieň, hrady, prahy, steny a dvere a po stenách dal povyrezávať cherubov.
8
Potom vystaval miestnosť Svätyne Svätých. Jej dĺžka bola dvadsať lakťov, ako šírka budovy, a jej šírka bola tiež dvadsať lakťov. Pokryl ju výborným zlatom vo váhe vyše šesťsto talentov.
9
Zlaté klince vážili vyše päťdesiat šeklov. Aj horné miestnosti obtiahol zlatom.
10
V miestnosti Svätyne Svätých urobil dvoch cherubov z tepaného kovu, ktorých pokryli zlatom.
11
Krídla cherubov boli dlhé spolu dvadsať lakťov, každé z nich malo päť lakťov, jedno sa dotýkalo steny miestnosti a druhé krídlo druhého cheruba.
12
Krídlo druhého cheruba bolo päť lakťov dlhé a dotýkalo sa steny miestnosti, druhé päťlakťové krídlo sa dotýkalo krídla druhého cheruba.
13
Roztiahnuté krídla týchto cherubov mali spolu dvadsať lakťov. Oni stáli na nohách, tvárami obrátení ku vchodu.
14
Urobil oponu z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z bysu a na ňu dal vyšiť cherubov.
15
Pred budovou zhotovil dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na ich vrcholci päť lakťov.
16
V Debire urobil retiazky a zavesil ich na vrchol stĺpov, urobil aj sto granátových jabĺk, ktoré zavesil na retiazky.
17
Stĺpy postavil pred Hekal, jeden sprava, druhý zľava. Pravému dal meno Jachin a ľavému Boaz.