A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 3

1
Šalamún začal stavať Jahveho dom v Jeruzaleme na vrchu Morija, kde sa Boh zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana.
2
Stavať začal druhého mesiaca štvrtého roku svojej vlády.
3
Stavba Božieho domu, ktorý začal stavať Šalamún, mala tieto rozmery: dĺžka šesťdesiat lakťov starej miery, šírka dvadsať.
4
Predsieň, ktorá bola vpredu, mala dĺžku dvadsať lakťov, ktorá sa rovnala šírke Chrámu, a výšku stodvadsať lakťov. Zvnútra ju Šalamún pokryl čistým zlatom.
5
Veľkú miestnosť obložil jedľovým drevom, obtiahol ju výborným zlatom a ozdobil palmami a retiazkami.
6
Sieň vyložil vzácnymi kameňmi na ozdobu. Zlato bolo zlato parvaimské.
7
Zlatom bola pokrytá sieň, hrady, prahy, steny a dvere a po stenách dal povyrezávať cherubov.
8
Potom vystaval miestnosť Svätyne Svätých. Jej dĺžka bola dvadsať lakťov, ako šírka budovy, a jej šírka bola tiež dvadsať lakťov. Pokryl ju výborným zlatom vo váhe vyše šesťsto talentov.
9
Zlaté klince vážili vyše päťdesiat šeklov. Aj horné miestnosti obtiahol zlatom.
10
V miestnosti Svätyne Svätých urobil dvoch cherubov z tepaného kovu, ktorých pokryli zlatom.
11
Krídla cherubov boli dlhé spolu dvadsať lakťov, každé z nich malo päť lakťov, jedno sa dotýkalo steny miestnosti a druhé krídlo druhého cheruba.
12
Krídlo druhého cheruba bolo päť lakťov dlhé a dotýkalo sa steny miestnosti, druhé päťlakťové krídlo sa dotýkalo krídla druhého cheruba.
13
Roztiahnuté krídla týchto cherubov mali spolu dvadsať lakťov. Oni stáli na nohách, tvárami obrátení ku vchodu.
14
Urobil oponu z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z bysu a na ňu dal vyšiť cherubov.
15
Pred budovou zhotovil dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na ich vrcholci päť lakťov.
16
V Debire urobil retiazky a zavesil ich na vrchol stĺpov, urobil aj sto granátových jabĺk, ktoré zavesil na retiazky.
17
Stĺpy postavil pred Hekal, jeden sprava, druhý zľava. Pravému dal meno Jachin a ľavému Boaz.
2 Kroník 3:1
2 Kroník 3:2
2 Kroník 3:3
2 Kroník 3:4
2 Kroník 3:5
2 Kroník 3:6
2 Kroník 3:7
2 Kroník 3:8
2 Kroník 3:9
2 Kroník 3:10
2 Kroník 3:11
2 Kroník 3:12
2 Kroník 3:13
2 Kroník 3:14
2 Kroník 3:15
2 Kroník 3:16
2 Kroník 3:17
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36