A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 27

1
Jotam mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jeruša, Sadokova dcéra.
2
Robil, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako robil jeho otec Oziáš. Iba do Jahveho svätyne nevstúpil. Ľud sa však naďalej hrnul do záhuby.
3
On postavil Hornú bránu Jahveho chrámu a vykonal veľa prác na hradbe Ofelu.
4
Postavil mestá v Júdovom pohorí, v zalesnenom kraji pevnosti a veže.
5
Bojoval proti kráľovi Ammoncov. Zvíťazil nad nimi a Ammonci mu v tom roku dali sto talentov striebra, desaťtisíc korov pšenice a desaťtisíc korov jačmeňa. Toľko mu odovzdali Ammonci i v druhom a treťom roku.
6
Jotam sa stal mocným, lebo svoj život viedol pevne pred Jahvem, svojím Bohom.
7
Ostatné Jotamove dejiny, jeho vojny a jeho diela sú opísané v Knihe izraelských a judských kráľov.
8
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme.
9
Keď sa Jotam uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Dávidovom meste. Jeho syn Achaz sa stal kráľom miesto neho.
2 Kroník 27:1
2 Kroník 27:2
2 Kroník 27:3
2 Kroník 27:4
2 Kroník 27:5
2 Kroník 27:6
2 Kroník 27:7
2 Kroník 27:8
2 Kroník 27:9
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36