A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 271
Jotam mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jeruša, Sadokova dcéra.
2
Robil, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako robil jeho otec Oziáš. Iba do Jahveho svätyne nevstúpil. Ľud sa však naďalej hrnul do záhuby.
3
On postavil Hornú bránu Jahveho chrámu a vykonal veľa prác na hradbe Ofelu.
4
Postavil mestá v Júdovom pohorí, v zalesnenom kraji pevnosti a veže.
5
Bojoval proti kráľovi Ammoncov. Zvíťazil nad nimi a Ammonci mu v tom roku dali sto talentov striebra, desaťtisíc korov pšenice a desaťtisíc korov jačmeňa. Toľko mu odovzdali Ammonci i v druhom a treťom roku.
6
Jotam sa stal mocným, lebo svoj život viedol pevne pred Jahvem, svojím Bohom.
7
Ostatné Jotamove dejiny, jeho vojny a jeho diela sú opísané v Knihe izraelských a judských kráľov.
8
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme.
9
Keď sa Jotam uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Dávidovom meste. Jeho syn Achaz sa stal kráľom miesto neho.