A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 22

1
Obyvatelia Jeruzalema ustanovili miesto neho za kráľa Achazjahua, jeho najmladšieho syna, lebo všetkých starších pobila vojenská čata, ktorá vnikla s Arabmi do tábora. Tak sa stal kráľom Achazjahu, syn judského kráľa Jorama.
2
Achazjahu mal štyridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, Omriho dcéra.
3
Aj on nasledoval príklad Achabovho domu, lebo jeho matka mu dávala zlé rady.
4
Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, ako Achabova rodina, lebo práve títo ľudia boli po smrti jeho otca jeho radcami na jeho záhubu.
5
Na ich radu tiež išiel s Joramom, Achabovým synom, izraelským kráľom, do vojny s aramejským kráľom Chazaelom do Ramotu v Galaáde. Ale Aramejci Jorama poranili,
6
takže sa utiahol do Jizreela liečiť sa z rán, ktoré mu Aramejci zasadili pri Ramote, keď bojoval proti Chazaelovi, aramejskému kráľovi. Achazjahu, syn judského kráľa Jorama, šiel do Jizreela navštíviť Jorama, Achabovho syna, keďže bol chorý.
7
Boh použil túto návštevu Jorama na Achazjahuovu záhubu. Lebo keď prišiel, odobral sa s Joramom oproti Jehuovi, Nimšiho synovi, ktorého Jahve pomazal, aby vyhubil Achabov rod.
8
Keď Jehu vykonával spravodlivý súd nad Achabovým rodom, zastihol judské kniežatá a Achazjahuových synovcov, ktorí slúžili Achazjahuovi, a pobil ich.
9
Potom hľadal aj Achazjahua, ktorého chytili, keď sa skrýval v Samárii, priviedli ho k Jehuovi, ktorý ho dal zabiť. Pochovali ho, lebo vraveli: "Je to syn Jozafata, ktorý hľadal Jahveho celým svojím srdcom." V Achazjahuovej rodine nebolo nikoho, kto by bol schopný prevziať kráľovstvo.
10
Keď Achazjahuova matka videla, že jej syn zomrel, chcela vyhubiť všetko kráľovské potomstvo judského domu.
11
Ale kráľovská dcéra Jehošeba uchytila Joasa, Achazjahuovho syna, spomedzi kráľovských synov, ktorých vraždili, a schovala ho spolu s jeho dojkou v spálni. Tak ho Jehošeba, dcéra kráľa Jorama, žena kňaza Jehojadu (bola Achazjahuovou sestrou) mohla skryť pred Atáliou, aby ho tá nemohla usmrtiť.
12
Zostal u nich, skrytý v Božom chráme, šesť rokov, zatiaľ čo Atália kraľovala v krajine.
2 Kroník 22:1
2 Kroník 22:2
2 Kroník 22:3
2 Kroník 22:4
2 Kroník 22:5
2 Kroník 22:6
2 Kroník 22:7
2 Kroník 22:8
2 Kroník 22:9
2 Kroník 22:10
2 Kroník 22:11
2 Kroník 22:12
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36