A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 2

1
Šalamún zaradil sedemdesiattisíc chlapov na nosenie bremien, osemdesiattisíc na lámanie kameňa na horách a tritisíc šesťsto dozorcov.
2
Potom Šalamún poslal týrskemu kráľovi Churamovi tento odkaz: "Urob mi tak, ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, ktorému si poslal cédre, aby si postavil dom na bývanie.
3
Pozri, ja teraz staviam dom Menu Jahveho, môjho Boha, aby som mu ho zasvätil, aby sa pred ním pálilo vonné kadidlo, ustavične predkladali chleby, prinášali celopaly ráno i večer, v soboty, v novomesiacoch a na slávnosti Jahveho, nášho Boha; to je večná povinnosť Izraela.
4
Dom, ktorý staviam, bude veľký, lebo náš Boh je väčší ako všetci bohovia.
5
Veď ktože by mu vládal postaviť dom, keď ani nebesá, ani nebesá nebies ho nemôžu obsiahnuť? A kto som ja, že mu mám postaviť dom, ak len nie na to, aby som pálil obety pred ním!
6
Pošli mi teraz človeka, súceho spracúvať zlato, striebro, bronz, železo, šarlát, karmazín i modrý purpur a ktorý sa rozumie rezbárstvu; bude pracovať spolu s mojimi umelcami, ktorí sú u mňa v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých mi obstaral môj otec Dávid.
7
Pošli mi z Libanonu brvná cédrového, cyprusového a algummimového dreva, lebo viem, že tvoji robotníci vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú pracovať s tvojimi.
8
Nahotovia mi hodne dreva, lebo dom, ktorý chcem stavať, bude veľký a prekrásny.
9
Pre rubačov, ktorí budú stínať stromy, dodám dvadsaťtisíc korov pšenice, dvadsaťtisíc korov jačmeňa, dvadsaťtisíc batov vína a dvadsaťtisíc batov oleja, to na stravu pre tvojich služobníkov."
10
Týrsky kráľ Churam odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: "Pretože Jahve miluje svoj ľud, urobil ťa kráľom nad ním."
11
Churam pokračoval: "Nech je požehnaný Jahve, Boh Izraela! On urobil nebesá i zem, on dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozvážneho a rozumného, ktorý postaví dom Jahvemu a kráľovský palác pre seba.
12
Hneď ti posielam človeka súceho a múdreho, Churam Abiho,
13
syna ženy z Danových dcér a otca Týrčana. Vie spracovávať zlato, striebro, bronz, železo, kameň, drevo, šarlát, modrý purpur, bysus, karmazín, vie vyrezávať hocijaké rezby a vynaliezavo vykonať hocijaký návrh, ktorý sa mu zverí. Nech pracuje s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána Dávida, tvojho otca.
14
Teraz však nech môj pán pošle nám, svojim sluhom, pšenicu, jačmeň, olej a víno, ako prisľúbil.
15
My zasa nastíname z Libanonu stromov, koľko len budeš potrebovať. Dopravíme ti ich plťami po mori do Jafy a ty si ich dopravíš do Jeruzalema."
16
Šalamún spočítal všetkých chlapov cudzincov bývajúcich v Izraelskej krajine podľa sčítania, ktoré vykonal jeho otec Dávid, a bolo ich stopäťdesiattritisíc šesťsto.
17
Z nich určil sedemdesiattisíc za nosičov bremien, osemdesiattisíc kamenárov v horách a tritisícšesťsto na riadenie prác týchto mužov.
2 Kroník 2:1
2 Kroník 2:2
2 Kroník 2:3
2 Kroník 2:4
2 Kroník 2:5
2 Kroník 2:6
2 Kroník 2:7
2 Kroník 2:8
2 Kroník 2:9
2 Kroník 2:10
2 Kroník 2:11
2 Kroník 2:12
2 Kroník 2:13
2 Kroník 2:14
2 Kroník 2:15
2 Kroník 2:16
2 Kroník 2:17
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36