A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 19

1
Judský kráľ Jozafat sa šťastne vrátil domov do Jeruzalema.
2
Tu mu vyšiel oproti videc Jehu, Chananiho syn, a povedal kráľovi Jozafatovi: "Či sa má pomáhať rúhačovi? Miluješ tých, čo nenávidia Jahveho? Preto sa Jahve na teba hnevá.
3
Ale predsa sa na tebe našlo niečo dobré, lebo si vyničil z krajiny pohanské ašery, aby si mohol nasledovať Jahveho s úprimným srdcom."
4
Jozafat po krátkom pobyte v Jeruzaleme vyšiel medzi ľud od Beer-Šeby po Efraimské pohorie a vrátil ho Jahvemu, Bohu ich otcov.
5
V krajine ustanovil sudcov vo všetkých opevnených mestách Judska, v každom meste.
6
Sudcom povedal: "Všímajte si to, čo robíte, lebo nesúdite v mene ľudí, ale v Jahveho mene, keď vynášate rozsudok, s vami je Jahve.
7
Nech vás prenikne bázeň pred Jahvem! Postupujte opatrne, lebo Jahve, náš Boh, nesúhlasí s nespravodlivosťou, s uprednostňovaním osôb, ani s úplatkárstvom."
8
Okrem toho Jozafat ustanovil v Jeruzaleme kňazov, Levitov a hlavy izraelských rodín pre Jahveho záležitosti a pre spory. Bývali v Jeruzaleme.
9
Jozafat im dal tieto predpisy: "Tieto povinnosti konajte v bázni pred Jahvem verne a s úprimným srdcom.
10
Môžu k vám prísť bratia Izraelci pochádzajúci z ktoréhokoľvek mesta a predložiť vám otázky každého druhu: od prípadu vraždy až po problém o Zákone, o prikázaniach, nariadeniach a predpisoch. Vy musíte rozhodnúť, ako sa majú správať, aby nezhrešili proti Jahvemu. Inak by Jahveho hnev zasiahol vás a ich. Ak takto budete robiť, nepreviníte sa.
11
Tu je veľkňaz Amarjahu, tomu budete podliehať vo všetkých Jahveho veciach, a Zebadjahu, Jišmaelov syn, hlava Júdovho domu, tomu budete podliehať vo všetkých kráľovských veciach. Leviti vám budú pisármi. Buďte pevní a konajte! A Jahve bude s tým, kto je dobrý."
2 Kroník 19:1
2 Kroník 19:2
2 Kroník 19:3
2 Kroník 19:4
2 Kroník 19:5
2 Kroník 19:6
2 Kroník 19:7
2 Kroník 19:8
2 Kroník 19:9
2 Kroník 19:10
2 Kroník 19:11
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36