A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 17

1
Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat a upevnil svoju moc nad Izraelom.
2
Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil miestodržiteľov v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré zaujal jeho otec Asa.
3
Jahve bol s Jozafatom, lebo jeho správanie bolo ako prvotné správanie jeho otca a baalov nevyhľadával.
4
Uctieval si Boha svojho otca a chodil podľa jeho prikázaní, nenapodobňoval skutky Izraela.
5
Preto Jahve upevnil kráľovstvo v jeho ruke; celý Júda platil Jozafatovi dane, takže dosiahol veľké bohatstvo a slávu.
6
Keď chodil po Jahveho cestách, jeho odvaha vzrástla a odstránil aj svätyne na výšinách a pohanské ašery.
7
V treťom roku svojej vlády poslal svojich hodnostárov Ben-Chajila, Obadju, Zecharju, Netaneela a Michajahua vyučovať po judských mestách.
8
S nimi poslal Levitov Šemajahua, Netanjahua, Zebadjahua, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adonijahua, Tobijahua a s nimi kňazov Elišamu a Jehorama.
9
Začali vyučovať v Judsku. Mali so sebou knihu Jahveho Zákona. Pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali ľud.
10
Jahveho strach zavládol vo všetkých kráľovstvách krajín vôkol Judska, takže nebojovali proti Jozafatovi.
11
Aj Filištínci prinášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Dokonca aj Arabi mu privádzali drobný dobytok: sedemtisíc sedemsto baranov a sedemtisíc sedemsto capov.
12
Tak Jozafat mocnel a dosahoval vrchol. V Judsku budoval hrady a skladiskové mestá.
13
Mal dôležité služby v judských mestách a v Jeruzaleme bojovníkov, udatných hrdinov.
14
Ich zadelenie podľa ich rodín je toto. Za Júdu: dôstojníci nad tisícmi: veliteľ Adna a 300 000 udatných hrdinov;
15
pod jeho velením Jochanan, veliteľ, a 280 000;
16
ďalej pod jeho velením Amasja, Zichriho syn, dobrovoľne prihlásený do Jahveho služby, a 200 000 udatných hrdinov.
17
Z Benjamína: udatný hrdina Eljada a 200 000 vyzbrojených lukom a štítom;
18
pod jeho velením Jehozabad so 180 000 vystrojenými do vojny.
19
Títo všetci boli v kráľovskej službe, nepočítajúc tých, ktorých kráľ pridelil do opevnených miest po celom Judsku.
2 Kroník 17:1
2 Kroník 17:2
2 Kroník 17:3
2 Kroník 17:4
2 Kroník 17:5
2 Kroník 17:6
2 Kroník 17:7
2 Kroník 17:8
2 Kroník 17:9
2 Kroník 17:10
2 Kroník 17:11
2 Kroník 17:12
2 Kroník 17:13
2 Kroník 17:14
2 Kroník 17:15
2 Kroník 17:16
2 Kroník 17:17
2 Kroník 17:18
2 Kroník 17:19
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36