A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 16

1
V tridsiatom šiestom roku Asovej vlády vytiahol izraelský kráľ Baša proti Judsku. Opevnil Ramu, aby odrezal spojenie judskému kráľovi Asovi.
2
Vtedy Asa vzal striebro a zlato z pokladníc Jahveho chrámu a z kráľovského paláca a poslal to Ben-Hadadovi, kráľovi Aramu, ktorý sídlil v Damasku, so slovami:
3
"Zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojím otcom! Posielam ti striebro a zlato; zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa!"
4
Ben-Hadad vypočul kráľa Asu a poslal svojich vojvodcov proti izraelským mestám; vydobyl Ijon, Dan, Abel-Majim a všetky zásobovacie mestá Neftaliho.
5
Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Ramu a prácu zastavil.
6
Kráľ Asa priviedol všetkých Júdovcov a poodnášali z Ramy kamene i drevá, ktorými ju upevňoval, a opevnil nimi Gebu a Micpu.
7
V tom čase prišiel k judskému kráľovi Asovi videc Chanani. Povedal mu: "Pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na Jahveho, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa.
8
Neboli Kušijci a Líbyjci početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Jahveho, vydal ti ich do rúk.
9
Lebo Jahve vskutku pozoruje všetko, čo sa deje na svete, a posilňuje tých, čo mu zostávajú verní celým srdcom. V tomto prípade si konal hlúpo, preto odteraz budeš mať vojny."
10
Asa sa nahneval na vidca a vrhol ho do klady, lebo sa pre to na neho nazlostil. V tom čase Asa zle nakladal s niektorými jednotlivcami z ľudu.
11
Asove dejiny od začiatku do konca sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov.
12
V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Asa ochorel na nohy veľmi vážnou chorobou. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Jahveho, ale lekárov.
13
Asa sa uložil ku svojim otcom, zomrel v štyridsiatom prvom roku svojej vlády.
14
Pochovali ho do hrobu, ktorý si dal vytesať v Dávidovom meste. Položili ho na lôžko, ktoré bolo vyplnené balzamami a vonnými masťami rôznych druhov, urobili mu skutočne veľkolepý oheň.
2 Kroník 16:1
2 Kroník 16:2
2 Kroník 16:3
2 Kroník 16:4
2 Kroník 16:5
2 Kroník 16:6
2 Kroník 16:7
2 Kroník 16:8
2 Kroník 16:9
2 Kroník 16:10
2 Kroník 16:11
2 Kroník 16:12
2 Kroník 16:13
2 Kroník 16:14
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36