A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 15

1
Boží Duch zostúpil na Azarjahua, Odedovho syna,
2
on vystúpil pred Asu a povedal mu: "Počujte ma, Asa i celý Júda a Benjamín! Jahve je s vami, keď ste vy s ním. Keď ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí vás.
3
Izrael bude dlhý čas bez pravdivého Boha, bez kňaza učiteľa a bez zákona;
4
vo svojom nešťastí sa však vráti k Jahvemu, Bohu Izraela, bude ho hľadať a Jahve sa mu dá nájsť.
5
V tom čase nik dospelý nebude mať pokoja, lebo početné trápenia zaľahnú na všetkých obyvateľov krajín.
6
Jeden národ bude drviť druhý národ a jedno mesto druhé mesto, lebo Boh ich uvedie do zmätku rozličnými súženiami.
7
Vy však buďte pevní a ruky nech vám neochabujú, lebo príde odmena za všetky skutky."
8
Keď Asa počul tieto slová a toto proroctvo, rozhodol sa odstrániť ohavné modly z celej krajiny Júdu a Benjamína i z miest, ktoré zaujal v Efraimskom pohorí, a obnovil Jahveho oltár, ktorý bol pred Jahveho predsieňou.
9
Nato zhromaždil všetkých Júdovcov a Benjamínovcov a z Efraimu, Manassesa a Simeona tých, ktorí bývali s ním, lebo mnohí z Izraela prešli k nemu, keď videli, že Jahve, jeho Boh, je s ním.
10
Zhromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku Asovej vlády.
11
Toho dňa obetovali Jahvemu z koristi, ktorú priviedli, sedemsto kusov hovädzieho dobytka a sedemtisíc oviec.
12
Nato sa zmluvou zaviazali, že budú hľadať Jahveho, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
13
Každý, kto by nehľadal Jahveho, Izraelovho Boha, bude zabitý, malý či veľký, muž či žena.
14
Prisahali Jahvemu nahlas za zvuku trúb a rohov.
15
Všetci Júdovci sa radovali z prísahy, lebo prisahali celým srdcom. Hľadali ho celou vôľou. Preto sa im Jahve dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán.
16
Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala postaviť necudnú sochu pre Ašeru. Asa dal zvaliť tú hanebnosť, rozdrvil ju a spálil v doline Kedron.
17
Ale výšiny z Izraela nezmizli; Asovo srdce však zostalo Jahvemu dokonale oddané po celý život.
18
Do Božieho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil jeho otec, a dary, ktoré zasvätil sám: striebro, zlato a zariadenie.
19
Až do tridsiateho piateho roku Asovej vlády nebola vojna.
2 Kroník 15:1
2 Kroník 15:2
2 Kroník 15:3
2 Kroník 15:4
2 Kroník 15:5
2 Kroník 15:6
2 Kroník 15:7
2 Kroník 15:8
2 Kroník 15:9
2 Kroník 15:10
2 Kroník 15:11
2 Kroník 15:12
2 Kroník 15:13
2 Kroník 15:14
2 Kroník 15:15
2 Kroník 15:16
2 Kroník 15:17
2 Kroník 15:18
2 Kroník 15:19
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36