A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 141
Asa robil, čo bolo dobré a správne v očiach Jahveho, jeho Boha.
2
Odstránil pohanské oltáre a výšiny, rozbil stély, postínal ašery
3
a Júdovcom prikázal, aby hľadali Jahveho, Boha svojich otcov, a zachovávali Zákon a prikázania.
4
Zo všetkých judských miest odstránil výšiny a kadidlové oltáre. Kráľovstvo malo za neho pokoj.
5
Obnovil opevnené mestá v Judsku, lebo krajina mala pokoj. V tých rokoch nevypukla proti nemu vojna, lebo Jahve mu dal pokoj.
6
Povedal Júdovi: "Prebudujme tieto mestá, ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami, kým je krajina naša, lebo sme hľadali Jahveho, nášho Boha, a tak nás hľadal i on a doprial nám pokoj odvšadiaľ." Stavali a darilo sa im.
7
Asa mal vojsko: tristotisíc Júdovcov, ktorí nosili štít a kopiju, a dvestoosemdesiattisíc Benjamínovcov nosiacich štít a strieľajúcich z luku, to všetko boli udatní hrdinovia.
8
Kušijec Zerach urobil vpád s miliónovým vojskom, s tristo vozmi a prenikol až k Mareši.
9
Asa vytiahol proti nemu a do boja sa zoradili v doline Cefata pri Mareši.
10
Asa vzýval Jahveho, svojho Boha, a hovoril: "Jahve, len ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, Jahve, Bože náš, lebo ty si naša opora a v tvojom mene ideme proti tomuto davu. Jahve, ty si náš Boh. Nech sa ti smrteľník nestavia na odpor!"
11
Nato Jahve porazil Kušijcov pred Asom a pred Júdom, takže Kušijci ušli.
12
Asa ich prenasledoval so svojím vojskom až po Gerar. Z Kušijcov padlo toľko, že z nich nezostal nik nažive, lebo boli rozdrvení pred Jahvem a jeho táborom. Odniesli i veľké množstvo koristi
13
a dobyli všetky mestá v okolí Geraru, lebo na ne padol strach pred Jahvem. Všetky tie mestá vyplienili, lebo v nich bolo veľa koristi.
14
Zbúrali aj stany pri dobytku, odvliekli množstvo oviec a tiav a vrátili sa do Jeruzalema.