A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 14

1
Asa robil, čo bolo dobré a správne v očiach Jahveho, jeho Boha.
2
Odstránil pohanské oltáre a výšiny, rozbil stély, postínal ašery
3
a Júdovcom prikázal, aby hľadali Jahveho, Boha svojich otcov, a zachovávali Zákon a prikázania.
4
Zo všetkých judských miest odstránil výšiny a kadidlové oltáre. Kráľovstvo malo za neho pokoj.
5
Obnovil opevnené mestá v Judsku, lebo krajina mala pokoj. V tých rokoch nevypukla proti nemu vojna, lebo Jahve mu dal pokoj.
6
Povedal Júdovi: "Prebudujme tieto mestá, ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami, kým je krajina naša, lebo sme hľadali Jahveho, nášho Boha, a tak nás hľadal i on a doprial nám pokoj odvšadiaľ." Stavali a darilo sa im.
7
Asa mal vojsko: tristotisíc Júdovcov, ktorí nosili štít a kopiju, a dvestoosemdesiattisíc Benjamínovcov nosiacich štít a strieľajúcich z luku, to všetko boli udatní hrdinovia.
8
Kušijec Zerach urobil vpád s miliónovým vojskom, s tristo vozmi a prenikol až k Mareši.
9
Asa vytiahol proti nemu a do boja sa zoradili v doline Cefata pri Mareši.
10
Asa vzýval Jahveho, svojho Boha, a hovoril: "Jahve, len ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, Jahve, Bože náš, lebo ty si naša opora a v tvojom mene ideme proti tomuto davu. Jahve, ty si náš Boh. Nech sa ti smrteľník nestavia na odpor!"
11
Nato Jahve porazil Kušijcov pred Asom a pred Júdom, takže Kušijci ušli.
12
Asa ich prenasledoval so svojím vojskom až po Gerar. Z Kušijcov padlo toľko, že z nich nezostal nik nažive, lebo boli rozdrvení pred Jahvem a jeho táborom. Odniesli i veľké množstvo koristi
13
a dobyli všetky mestá v okolí Geraru, lebo na ne padol strach pred Jahvem. Všetky tie mestá vyplienili, lebo v nich bolo veľa koristi.
14
Zbúrali aj stany pri dobytku, odvliekli množstvo oviec a tiav a vrátili sa do Jeruzalema.
2 Kroník 14:1
2 Kroník 14:2
2 Kroník 14:3
2 Kroník 14:4
2 Kroník 14:5
2 Kroník 14:6
2 Kroník 14:7
2 Kroník 14:8
2 Kroník 14:9
2 Kroník 14:10
2 Kroník 14:11
2 Kroník 14:12
2 Kroník 14:13
2 Kroník 14:14
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36