A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 13

1
V osemnástom roku kráľa Jeroboama sa kráľom v Judsku stal Abija
2
a tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Michajahu, Urielova dcéra z Gibey. Medzi Abijom a Jeroboamom panovala vojna.
3
Abija začal boj s vojskom udatných bojovníkov, so štyristotisíc vybranými mužmi, kým Jeroboam sa vystrojil proti nemu do boja s osemstotisíc vybranými mužmi, udatnými hrdinami.
4
Vtedy si Abija zastal na vrchu Cemarajim v Efraimskom pohorí a povedal: "Počujte ma, Jeroboam a celý Izrael!
5
Neviete, že Jahve, Boh Izraela, dal Dávidovi kráľovstvo nad Izraelom navždy? To je neporušiteľná zmluva pre neho a pre jeho synov.
6
Jeroboam, syn Nebata, sluhu Šalamúna, Dávidovho syna, však povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi.
7
Vtedy sa okolo neho zhromaždili darebáci a naničhodníci, premohli Roboama, Šalamúnovho syna, lebo Roboam bol ešte mladý a neskúsený a nevládal ich zdolať.
8
Nazdávate sa teraz, že zdoláte Jahveho kráľovstvo, ktoré je v rukách Dávidových synov, keď je vás taký veľký dav a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboam za bohov?
9
Nevyhnali ste si Jahveho kňazov, Áronových synov, i Levitov a nespravili ste si kňazov, ako si robia národy iných krajín? Ktokoľvek príde s mladým býkom a so siedmimi baranmi, aby dostal ustanovenie, môže sa stať kňazom nebohov.
10
Naším Bohom je Jahve, ktorého sme my neopustili: kňazi, ktorí slúžia Jahvemu, sú Áronovi synovia, a Leviti posluhujú.
11
Každé ráno a každý večer obetujeme Jahvemu celopaly, tiež vonné kadidlo, predkladáme chleby na čistom stole a každý večer zapaľujeme lampy zlatého svietnika. Lebo my zachovávame príkazy Jahveho, nášho Boha, ktorého ste vy opustili.
12
Nuž s nami na čele je Boh a jeho kňazi a trúby, aby dali znak na vojnový pokrik proti vám! Izraelci, nebojujte proti Jahvemu, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech."
13
Jeroboam poslal obchvatný oddiel, ktorý sa im dostal za chrbát; vojsko stálo vpredu pred Júdovcami, ale obchvatný oddiel im bol za chrbtom.
14
Keď sa Júdovci obzreli, videli, že im hrozí boj spredu i odzadu. Vtedy volali k Jahvemu o pomoc a kňazi trúbili na trúby
15
a judskí mužovia spustili vojnový pokrik. A zakiaľ judskí mužovia kričali, Jahve porazil Jeroboama a celý Izrael pred Abijom a Júdom.
16
Izraelci zutekali pred Júdom a Boh ich vydal Júdovcom do rúk.
17
Abija a jeho ľud im spôsobili veľkú porážku: z Izraela padlo päťstotisíc vybraných mužov.
18
Vtedy boli Izraelci pokorení, Júdovci zasa posilnení, lebo sa spoliehali na Jahveho, Boha svojich otcov.
19
Abija prenasledoval Jeroboama a dobyl niektoré jeho mestá: Betel a jeho osady, Ješanu a jej osady, Efron a jeho osady.
20
Jeroboam sa už nezotavil za čias Abijahua, Jahve ho ranil, takže zomrel.
21
Ale Abijahu zmocnel. Vzal si štrnásť žien a splodil dvadsaťdva synov a šestnásť dcér.
22
Ostatné Abijove príbehy, jeho skutky a jeho podnikanie sú zapísané v Midraši proroka Idu.
23
Potom sa Abija uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. Asov mier Za jeho čias mala krajina desať rokov pokoj.
2 Kroník 13:1
2 Kroník 13:2
2 Kroník 13:3
2 Kroník 13:4
2 Kroník 13:5
2 Kroník 13:6
2 Kroník 13:7
2 Kroník 13:8
2 Kroník 13:9
2 Kroník 13:10
2 Kroník 13:11
2 Kroník 13:12
2 Kroník 13:13
2 Kroník 13:14
2 Kroník 13:15
2 Kroník 13:16
2 Kroník 13:17
2 Kroník 13:18
2 Kroník 13:19
2 Kroník 13:20
2 Kroník 13:21
2 Kroník 13:22
2 Kroník 13:23
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36