A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 10

1
Roboam odišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.
2
Keď bol o tom informovaný Jeroboam, Nebatov syn, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.
3
Poslali po neho a on prišiel s celým Izraelom. Takto hovorili Roboamovi:
4
"Tvoj otec vložil na nás ťažké jarmo. Odľahči nám teraz tvrdú službu svojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás vložil, a budeme ti slúžiť."
5
Odpovedal im: "Počkajte tri dni, potom sa ku mne vráťte!" A ľud odišiel.
6
Kráľ Roboam sa radil so staršími, ktorí boli v službe jeho otca Šalamúna, kým žil. Pýtal sa: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu?"
7
Oni mu odpovedali: "Ak budeš dobrotivý k tomuto ľudu, prijmeš ho prívetivo a prihovoríš sa mu vľúdnymi slovami, zostanú navždy tvojimi sluhami."
8
Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, čo s ním rástli a boli v jeho službe.
9
Opýtal sa ich: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: ‚Odľahči nám jarmo, ktoré vložil na nás tvoj otec‘?"
10
Mladíci, ktorí s ním vyrástli, mu odpovedali: "Toto odpovedz tomuto ľudu, ktorý ti vravel: ‚Tvoj otec urobil naše jarmo ťažkým, ale ty uľav naše jarmo‘ — toto im povedz: ‚Môj malíček je hrubší ako môj otec v páse.
11
Teda môj otec naložil na vás ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať korbáčmi zakončenými železnými háčikmi!‘"
12
Jeroboam prišiel na tretí deň k Roboamovi so všetkým ľudom, ako im povedal kráľ: "Vráťte sa ku mne na tretí deň!"
13
Kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď, zavrhol radu, ktorú mu dali starší,
14
a podľa rady mládencov prehovoril k nim takto: "Môj otec urobila vaše jarmo ťažkým, ja k tomu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ja vás budem trestať bičmi zakončenými železnými háčikmi."
15
Kráľ teda neposlúchol ľud. Stalo sa to Božím riadením, aby Jahve splnil slovo, ktoré povedal prostredníctvom Achiju zo Šíla Jeroboamovi, Nebatovmu synovi.
16
Keď celý Izrael videl, že im kráľ nechce vyhovieť, ľud odpovedal kráľovi: "Aký máme podiel v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi! Vráť sa do svojich stanov, Izrael! Dávid, teraz sa staraj sám o svoj dom!" Nato Izrael odišiel do svojich stanov.
17
Nad Izraelcami, ktorí bývali v judských mestách, kraľoval Roboam.
18
Kráľ Roboam poslal Adorama, dozorcu nútených robôt, ale Izraelci ho ukameňovali a on zomrel.
19
A Izrael odpadol od Dávidovho domu a tak zostal až do dnešného dňa.
2 Kroník 10:1
2 Kroník 10:2
2 Kroník 10:3
2 Kroník 10:4
2 Kroník 10:5
2 Kroník 10:6
2 Kroník 10:7
2 Kroník 10:8
2 Kroník 10:9
2 Kroník 10:10
2 Kroník 10:11
2 Kroník 10:12
2 Kroník 10:13
2 Kroník 10:14
2 Kroník 10:15
2 Kroník 10:16
2 Kroník 10:17
2 Kroník 10:18
2 Kroník 10:19
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36