A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 1

1
Šalamún, Dávidov syn, sa upevnil vo svojom kráľovstve. Jahve, jeho Boh, bol s ním a urobil ho veľmi veľkým.
2
Šalamún prehovoril k celému Izraelu, tisícnikom, stotníkom, sudcom i všetkým kniežatám z celého Izraela a hlavám rodín.
3
Potom odišiel Šalamún a s ním celé to zhromaždenie na výšinu v Gabaone, lebo tam bol Stan Stretávania s Bohom, ktorý zhotovil na púšti Jahveho sluha Mojžiš.
4
Ale Božiu archu preniesol Dávid z Kirjat-Jearimu na miesto, ktoré pre ňu pripravil: rozvinul pre ňu stan v Jeruzaleme.
5
Bronzový oltár, ktorý zhotovil Besaleel, syn Uriho, Chúrovho syna, bol v Gabaone pred Jahveho Príbytkom. Šalamún a zhromaždenie sa sem chodili s ním radiť.
6
Šalamún tam pred Bohom vystúpil k bronzovému oltáru, ktorý bol pred Stanom Stretávania, a obetoval na ňom tisíc celopalov.
7
Tej noci sa zjavil Šalamúnovi Boh a povedal mu: "Žiadaj si, čo ti mám dať."
8
Šalamún odpovedal Bohu: "Ty si preukázal veľkú priazeň môjmu otcovi Dávidovi a mňa si ustanovil za kráľa namiesto neho.
9
Jahve, Bože, sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi, sa dnes uskutočňuje, lebo si ma ustanovil za kráľa nad ľudom takým početným ako prach zeme.
10
Daj mi múdrosť a chápavosť, aby som mohol viesť tento ľud, veď kto by vládal spravovať tvoj ľud, ktorý je taký veľký!"
11
Nato povedal Boh Šalamúnovi: "Pretože máš toto na srdci a nežiadal si si bohatstvo, ani poklady, ani slávu, ani život svojich nepriateľov, ba ani dlhý vek, ale múdrosť a chápavosť, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa,
12
dávam ti múdrosť a chápavosť. Dávam ti však aj bohatstvo, poklady a slávu, akú nemal nijaký z kráľov, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe."
13
Šalamún odišiel z výšiny v Gabaone, od Stanu Stretávania, vrátil sa do Jeruzalema a začal vládnuť nad Izraelom.
14
Šalamún si nazhromaždil vojnové vozy a kone; mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdeckých koní a umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.
15
Kráľ dosiahol, že striebra bolo v Jeruzaleme ako kamenia a cédrov ako divých figovníkov v nížine Šefele.
16
Pre Šalamúna dovážali kone z Mucuru a z Cilície; kráľovskí kupci ich preberali v Cilícii za kúpnu cenu.
17
Z Egypta dovážali vozy, za šesťsto šeklov jeden; jeden kôň stál päťdesiat šeklov. Tak ich dovážali ich prostredníctvom aj chetejskí a aramejskí králi.
18
Šalamún sa rozhodol, že postaví dom Jahveho Menu a pre seba kráľovský palác.
2 Kroník 1:1
2 Kroník 1:2
2 Kroník 1:3
2 Kroník 1:4
2 Kroník 1:5
2 Kroník 1:6
2 Kroník 1:7
2 Kroník 1:8
2 Kroník 1:9
2 Kroník 1:10
2 Kroník 1:11
2 Kroník 1:12
2 Kroník 1:13
2 Kroník 1:14
2 Kroník 1:15
2 Kroník 1:16
2 Kroník 1:17
2 Kroník 1:18
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36