A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 28

1
Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, vodcov kmeňov, veliteľov kmeňov, veliteľov oddielov v kráľovej službe, tisícnikov i stotníkov, ďalej správcov všetkého kráľovho majetku a jeho stád, i majetku jeho synov, taktiež komorníkov, hrdinov a všetkých udatných mužov.
2
Kráľ Dávid sa postavil a povedal: "Čujte ma, bratia moji a ľud môj! Mienil som postaviť trvalý dom pre archu Jahveho zmluvy, pre podnož nášho Boha. Urobil som aj prípravy na stavbu.
3
Ale Boh mi povedal: ‚Ty mi nepostavíš dom, lebo si bol bojovníkom a prelieval si krv.‘
4
Jahve, Boh Izraela, si vyvolil mňa z celého domu môjho otca, aby som sa stal kráľom nad Izraelom naveky. Lebo Júdu si zvolil za vodcu, v Júdovom dome zasa rodinu môjho otca a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo urobiť kráľom nad celým Izraelom mňa.
5
Zo všetkých mojich synov — lebo Jahve mi dal mnohých synov — vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Jahveho kráľovstva nad Izraelom.
6
Povedal mi: ‚Šalamún, tvoj syn, mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna a ja mu budem otcom.
7
Jeho kráľovstvo upevním naveky, ak bude neochvejne zachovávať, ako dnes, moje príkazy a moje zákony.‘
8
Teraz však pred očami celého Izraela, pred Jahveho zhromaždením, pred naším Bohom, ktorý nás počuje, vás napomínam: zachovávajte a do života uvádzajte všetky príkazy Jahveho, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť túto krásnu krajinu a podržať ju pre svojich potomkov ako dedičstvo až naveky.
9
Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj svojho Boha, ktorý je Bohom tvojho otca, slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Jahve skúma všetky srdcia a pozná ich najvnútornejšie myšlienky. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky.
10
Uvedom si teraz, že Jahve si ťa vyvolil, aby si postavil dom pre svätyňu. Buď silný a daj sa do práce!"
11
Dávid odovzdal svojmu synovi model predsiene, budov, skladov, horných miestností, vnútorných siení, miestnosti pre trón zľutovania,
12
dal mu plán všetkého, čo mal na mysli o nádvoriach Jahveho domu, o miestnostiach dookola, o pokladniciach Božieho chrámu a o pokladniciach pre zasvätené dary,
13
o triedach kňazov a Levitov, o všetkej činnosti, spojenej so službou pri Jahveho chráme a o všetkých predmetoch určených pre službu v Jahveho chráme.
14
Dal mu zlato na všetky zlaté predmety, označil váhu zlata každého predmetu určeného na službu a váhu striebra každého predmetu určeného na službu.
15
Odovzdal mu aj zlato určené na zlaté svietniky a na ich lampy, označil váhu každého svietnika a ich lámp, tiež striebro určené na strieborné svietniky a ich lampy, označil váhu svietnikov a ich lámp podľa účelu jednotlivých svietnikov.
16
Určil mu množstvo zlata na stoly pre predkladané chleby, pre každý stôl, a striebra na strieborné stoly.
17
I na vidlice, na kropiace čaše a kanvy rýdze zlato; na zlaté čaše zlata podľa váhy čaše a na strieborné čaše striebra podľa váhy každej čaše.
18
Dal mu prečistené zlato na kadidlový oltár podľa potrebnej váhy. Dal mu model Božieho voza, zlatých cherubov s rozpätými krídlami zakrývajúcich archu Jahveho zmluvy.
19
Povedal: "Toto všetko bolo v písme, ktoré sám Jahve napísal, aby mi vysvetlil všetky podrobnosti modelu."
20
Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: "Buď silný, smelo sa daj do práce, lebo Jahve, môj Boh, je s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým nedokončíš svoje práce pre Jahveho dom.
21
Toto sú triedy kňazov a Levitov pre každú službu v Chráme. Máš pri sebe ľudí pre každú prácu, skúsených v akejkoľvek činnosti. Hodnostári a celý ľud ochotne čakajú na tvoje rozkazy."
1 Kroník 28:1
1 Kroník 28:2
1 Kroník 28:3
1 Kroník 28:4
1 Kroník 28:5
1 Kroník 28:6
1 Kroník 28:7
1 Kroník 28:8
1 Kroník 28:9
1 Kroník 28:10
1 Kroník 28:11
1 Kroník 28:12
1 Kroník 28:13
1 Kroník 28:14
1 Kroník 28:15
1 Kroník 28:16
1 Kroník 28:17
1 Kroník 28:18
1 Kroník 28:19
1 Kroník 28:20
1 Kroník 28:21
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29