A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 23

1
Keď Dávid zostarol a bol sýty vekom, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna.
2
Zhromaždil všetkých náčelníkov Izraela, kňazov a Levitov.
3
Levitov spočítali od tridsaťročných nahor. Keď počítali hlavu po hlave, bolo ich tridsaťosemtisíc mužov;
4
dvadsaťštyritisíc z nich viedlo práce v Jahveho dome, šesťtisíc bolo správcov a sudcov,
5
štyritisíc vrátnikov a štyritisíc chválilo Jahveho na nástrojoch, ktoré dal Dávid zhotoviť na tento cieľ.
6
Potom Dávid podelil Levitov na triedy: Geršon, Kehat a Merari.
7
Geršonovci: Ladan a Šimei.
8
Ladanovi synovia: prvý Jechiel, ďalej Zetam a Joel, spolu traja.
9
Šimeiho synovia: Šelomit, Chaziel a Haran, traja. To sú hlavy Ladanovej rodiny.
10
Šimeiho synovia: Jachat, Zina, Jeuš a Beria; to boli štyria Šimeiho synovia.
11
Jachat bol prvým, Ziza bol druhým, potom Jeuš a Beria, ktorí nemali veľa detí, preto boli zapísaní ako jedna rodina.
12
Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel, štyria.
13
Amramovi synovia: Áron a Mojžiš. Áron a jeho synovia boli oddelení, aby zasväcovali presväté veci, on i jeho synovia naveky, aby kadievali pred Jahvem kadidlo, slúžili mu a v jeho mene požehnávali naveky.
14
Mojžiš bol Boží muž a jeho synovia boli započítaní do Léviho kmeňa.
15
Mojžišovi synovia: Geršom a Eliezer.
16
Geršomov syn: Šebuel, prvý.
17
Eliezerovi synovia: Rechabja, prvý; iných synov Eliezer nemal, no Rechabjových synov bolo veľmi mnoho.
18
Jic’harovi synovia: Šelomit, prvý.
19
Chebronovi synovia: Jerijahu prvý, Amarja druhý, Jachaziel tretí, Jekameam štvrtý.
20
Uzielovi synovia: Micha prvý, Jišija druhý.
21
Merariho synovia: Machli a Muši. Machliho synovia: Eleazar a Kiš.
22
Eleazar zomrel a nezanechal po sebe synov, iba dcéry, ktoré si pobrali Kišovi synovia, ich príbuzní.
23
Mušiho synovia: Machli, Eder a Jeremot, traja.
24
To boli Léviho synovia podľa ich rodín, počítaní menovite hlava po hlave, každý zvlášť; ktokoľvek bol dvadsaťročný a starší, bol pridelený na službu Jahveho domu.
25
Dávid povedal: "Jahve, Boh Izraela, dal svojmu ľudu pokoj a usídlil sa v Jeruzaleme naveky.
26
Leviti už nebudú musieť prenášať Príbytok a veci potrebné na bohoslužbu."
27
Podľa týchto posledných Dávidových úprav boli Leviti, vzatí do zoznamu, dvadsaťroční a starší.
28
Boli pridelení Áronovým synom pre službu Jahveho chrámu na nádvoriach, v miestnostiach, pri očisťovaní všetkých posvätných vecí; konali službu v Božom Chráme.
29
Mali na starosti predkladné chleby, jemnú múku, určenú pre nekrvavé obety, nekvasené chleby pečené na mriežkach, pomáhali pri miesení cesta, mali na starosti všetky duté i dĺžkové miery.
30
Každé ráno mali byť prítomní, aby oslavovali a chválili Jahveho, takisto i večer,
31
tiež pri každom obetovaní celopalu Jahvemu v sobotu, v novomesiaci a vo sviatočné dni podľa počtu určeného pravidlom. Toto je ustavičná povinnosť pred Jahvem.
32
V službe Jahveho chrámu zachovajú predpisy o Stane Stretávania, predpisy svätyne a predpisy Áronových synov, ich bratov.
1 Kroník 23:1
1 Kroník 23:2
1 Kroník 23:3
1 Kroník 23:4
1 Kroník 23:5
1 Kroník 23:6
1 Kroník 23:7
1 Kroník 23:8
1 Kroník 23:9
1 Kroník 23:10
1 Kroník 23:11
1 Kroník 23:12
1 Kroník 23:13
1 Kroník 23:14
1 Kroník 23:15
1 Kroník 23:16
1 Kroník 23:17
1 Kroník 23:18
1 Kroník 23:19
1 Kroník 23:20
1 Kroník 23:21
1 Kroník 23:22
1 Kroník 23:23
1 Kroník 23:24
1 Kroník 23:25
1 Kroník 23:26
1 Kroník 23:27
1 Kroník 23:28
1 Kroník 23:29
1 Kroník 23:30
1 Kroník 23:31
1 Kroník 23:32
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29